واکنش اصولگرایان به معرفی کابينه دهم از سوی احمدی نژاد
Radio Farda
18-Aug-2009

در حالی که مهلت محمود احمدی نژاد برای معرفی کابينه دهم روز چهارشنبه به پايان می رسد، اعلام اسامی تعدادی از وزرا از طريق تلويزيون با واکنش نمايندگان اصول گرا رو به رو شده است.بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهوری باید تا دو هفته بعد از مراسم تحليف اعضای کابينه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمانیدگان به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در همين زمينه، محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم، روز يکشنبه در يک برنامه تلويزيونی اسامی شش تن از وزرا را معرفی کرد. در اين فهرست شش نفره نام دو وزير زن برای وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تامين اجتماعی به چشم می خورد. معرفی تلویزیونی شش تن از وزرا توسط احمدی نژاد با انتقاد برخی از اصولگرايان در مجلس مواجه شده است. احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس، می گويد: معرفی اين شش نفر تراز کابينه دهم را نشان می دهد و اين علامت خوبی نيست. اين نمايند... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark