معاون دبير کل حزب‌الله: مهمترين وظيفه ما حفظ ولايت فقيه است
Sepahnews
18-Aug-2009 (one comment)

شيخ عبدالکريم عبيد از آزادگان لبناني که 14 سال از طول عمر خود را در اسارت رژيم صهيونيستي بوده روز شنبه در گردهمايي بزرگ آزادگان ايران و جهان اسلام در مسجد دانشگاه بوعلي سيناي همدان گفت: بر اين اساس اگر مي گوييم "مرگ بر اسراييل" و "مرگ بر آمريکا" در جهت حفظ و نگاهداشت ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي است که با حفظ و رعايت کردن اين مساله حماسه امام حسين(ع) را زنده کرده ايم.
وي اظهار داشت: با حفظ و صيانت از ولايت فقيه دين خود را به تمام شهدايي که صدام کشته است و حتي شهدايي که در کشور ايران اسلامي در زمان مبارزه با طاغوت جان باخته اند نشان داده ايم.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Another Arab supporter of IRI

by IranFirst on

Read this Arab's words, any words about Iran and Iranains ? or what Iranains want ? Any mention of the legitimacy of the IRI criminals? No, its all about Islam, Israel, US, Israel, Shahadat, .....and then kisses Zahak's behind for more money for Arabs