تلاش برای حل بحران از طریق مجلس خبرگان
Deutsche Welle
14-Aug-2009

پس از مهدی کروبی اینک مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس خبرگان خواسته‌است، برای حل بحران سیاسی اقدام نماید. این مجمع در نامه‌ی سرگشاد‌ه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، خواستار آن شده است که این مجلس اقدامات وفعالیت‌ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع اخیر را بررسی کند، زیرا «این بررسی راهی برای بازگشت اعتماد عمومی و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان حق انتخاب‌ رهبر، نظارت بر کار او و برکناری او را دارد.مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ی خود یادآور می‌شود که «در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسؤلیت مبرا نیست بلکه طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور درمقابل قانون، رهبر همه مسؤلیت‌های ناشی از ولایت امر را برعهده دارند وبه موجب اصل ۵۷ قان... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark