اختلاف بر سر تقلب انتخاباتی
Peiknet
14-Aug-2009

بدنبال خبر تبریک پیروزی لاریجانی رئیس مجلس به میرحسین موسوی در شب شمارش آراء" که سایت "رجانیوز" از دستش در رفت و آن را اعلام کرد، اکنون آن خبری که بصورت شنیده ها در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران دهان به دهان می شد، در سایت های خبری انتشار یافت. این که در جریان رسیدگی به پرونده انتخابات اخیر در شورای نگبهان، دراین شورا اختلاف نظر وجود داشته و بخشی از تعلل این شورا برای تائید نظر رهبر جمهوری اسلامی و آن یک هفته مهلتی که توسط وی تمدید شد، همگی ناشی از این اختلاف بوده است. در همان هفته تمدید مهلت نیز این شورا نتوانست به اتفاق آراء نتیجه انتخابات را تائید کند و به همین دلیل جلسه شورای نگهبان درحضور علی خامنه ای تشکیل شد. دراین جلسه، پس از همه بحث ها، یکی از اعضای شورای نگهبان اعلام داشت که حاضر نیست این تقلب را تائید کند و آخرت خود را به این دنیا بفروشد.

از سوی دی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark