یک عضو خبرگان خواستار پاسخگویی این مجلس به مردم
BBC Persian
13-Aug-2009 (3 comments)

آیت الله سید علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری از این نهاد خواسته است فورا برای رسیدگی به خواسته ها و شکایات مردم تشکیل جلسه دهد و با میرحسین موسوی و مهدی کروبی که نمایندگان مردم دانست ملاقات کند.آیت الله دستغیب از مراجعی که در جریان بحران پس از انتخابات در چندین مورد از رفتار حکومت انتقاد کرده است نظرات خود را طی بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی اش منتشر شد بیان کرد.وی نوشت: "اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض می کنم تا دیر نشده خبرگان برای اعاده حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیله نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود."همزمان آیت الله مصباح یزدی از روحانیون بلندپایه حامی حکومت تلویحا گفته است که پذیرش محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری بر مردم واجب است چرا که وی ... >>>

Shifteh Ansari

A significant move

by Shifteh Ansari on

There has been talk about the Council of Experts' potential questioning of Khamenei about his criminal decisions over the past two months.  But never before there has been public announcement of intentions to question his performance at a Council of Experts meeting.  I doubt much could or would happen at the upcoming meeting, but this gesutre on the part of Dastgheib is unprecedented and extremely bold.


Share/Save/Bookmark

 
David ET

read today

by David ET on

   لشکر بادمجان دور قاب چینها که در ایران بخش خطرناکی را تشکیل میدهند و نان به روز خورها که به جای کلاه سر میاورند به گمان پیروزی سریع و در خوان نعمت شریک شدن با کودتا همراهی کردند اما با دیدن مقاومت مردم یا سکوت کردهاند یا ساز مخالفت میزنند این بسیار مهم است در تمام سطوح سپاه، بسیج، وزارتخانهای گوناگون.. این روند به وضوح قابل رویت است، به زودی علی میماند و حوضش   ***********
  بر اساس اصل 111 قانون اساسی: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است.»  این است نتیجه رفیق بازی و پارتی بازی و گذاشتن اشخاص بی لیاقت و بی صلاحیت را در سمت هایی که منجر به این فجایع شده است. انتصاب حاج علی به عنوان رهبر توسط حاج اکبر و خبرگان یکی از هزاران انتصابات فاجعه باری است که اتفاق افتاده است. حال برای بلند کردن حاج علی از این پست باید از حضرت فیل کمک خواست! سازمان انتصابات فامیلی در نظام مافیای اسلامی، 


XerXes

This means nothing

by XerXes on

Akhunds are good at talking and nothing more.