بریتانیا و فرانسه رویارو با «دادگاه کودتا» در تهران
Radio Farda / Reza Taghizadeh
11-Aug-2009 (one comment)

حضور حسین رسام، تحلیلگر و عضو رسمی سفارت بریتانیا، و نازک افشار عضو سفارت فرانسه، در کنار کلوتیلد ریس، معلم و محقق ۲۴ ساله فرانسوی، در دادگاه متهمان ِ شرکت در آنچه که جمهوری اسلامی «توطئه کو دتای مخملی» نامیده است، شگفت زدگی لندن و خشم پاریس را بر انگیخت. به دنبال حضور غیر منتظره حسین رسام در دادگاه، وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه ای فاش ساخت که پیش از آن با مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و از این طریق تضمین هایی دایر بر عدم پیگرد قضایی کلیه اعضاء محلی سفارت خود در تهران را دریافت داشته است. روز دوشنبه، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ضمن تایید انجام تماس های دیپلماتیک با لندن پیرامون دستگیری اعضاء سفارت بریتانیا، مدعی شد که در این مورد ضمانتی به بریتانیا داده نشده است. در گذشته، پس از دستگیری ۱۵ تن پرسنل نظامی بریتانیا در آب های ساحلی ایران، دولت بریتانیا فشار های سیا... >>>

Shifteh Ansari

UK and France should just confess, too.

by Shifteh Ansari on

Everybody should just confess and get this over with.  It was everybody's fault but Khamenei, Ahmadinejad, or Sepah Pasdaran's.Share/Save/Bookmark