محاکمه نمایشی خارجی برای حذف مخالف داخلی
Rooz Online / Bahram Rafiei
11-Aug-2009

هرچند در موضوع دستگیری اتباع خارجی، هر سه احتمال کارشناسان و منتقدان احمدی نژاد می تواند در نظر گرفته شود اما دستگیری های همزمان ایرانیان با تابعیت های دوگانه و محاکمه آنها به اتهام جاسوسی و تلاش برای انقلاب مخملی، صحت نظر منتقدین احمدی نژاد در مورد علت دستگیری  اتباع خارجی را قوت بخشید و نشان داد که به واقع دستگیری اتباع خارجی و سپس آزادی آنها تلاشی برای سرکوب نیروهای داخلی و زنده نگه داشتن تئوری جاسوس پنداری و دخالت بیگانگان است.بازداشت رامین جهانبگلو با تابعیت ایرانی کانادایی، هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش با تابعیت ایرانی آمریکایی  نیز به فاصله کمی از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در هفته اول اردیبهشت 85  انجام گرفت.در این پرونده هر سه این اشخاص که دارای مدارک بالای دانشگاهی بودند از سوی دادگاه انقلاب به جاسوسی و تلاش برای وقوع انقلاب مخملی در ایران متهم و زندانی و هر ک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark