به جای محاکمه مفسدان، افشاگران فساد را زندانی می کنند
Rooz Online
09-Aug-2009 (one comment)

سورنا هاشمی متولد 1364،دانشجوی روانشناسی دانشگاه زنجان و عضو گروه "دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران" است. هاشمی و عده ای دیگر از فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان به خاطر افشای فساد اخلاقی و سوءاستفاده های جنسی معاون دانشگاه  بازداشت شدند و پس از هفته ها بازداشت با وثیقه های سنگین آزاد شدند و اکنون با برگزاری جلسات غیر علنی پشت در های بسته از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.این در حالیست که پرونده آنها برای اتهاماتی دیگر در دادگاه عمومی همچنان گشوده است.آقای هاشمی شما به تازگی از سوی دادگاه زنجان به یک سال حبس  تعزیری محکوم شده اید. دلایل محکومیت تان چیست25 خرداد ماه سال گذشته پس از افشای فساد اخلاقی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان به وسیله فعالین دانشجویی، در دانشگاه زنجان تحصن مسالمت آمیز و گسترده ای شكل گرفت. از آن روز تاكنون دانشگاه زنجان دستخوش وقایع ناگواری بوده... >>>

Shifteh Ansari

Whistle blowers jailed, criminals walk

by Shifteh Ansari on

This guy is one of the Zanjan University students who found and videotaped a university official who was trying to force himself on a female student of the university.  The official has received a promotion and moved on.  The students continue to be imprisoned, prosecuted, and harrassed.  IRI "justice" at its best.


Share/Save/Bookmark