سران رژیم را به جرم "جنایت علیه بشریت" به دست عدالت بسپارید
gooya.com
06-Aug-2009 (one comment)

رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور برنامه ريزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده است. رفتارهای این رژیم در سرکوب مردم ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است. این رژیم در ایران تبعیض جنسی و مذهبی و قومی برقرار کرده است؛ رژیمی است که با اندیشه، شادی و زیبایی مخالفت بنیادی دارد؛ رژیمی است که دهها روشنفکر معترض را در داخل و خارج از ایران ترور کرده است؛ رژیمی است که بسیاری از مخالفان و دگراندیشان را اعدام کرده است. این رژیمی است که به طور سازمان یافته مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سلول های انفرادی سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه ی قضائیه، سازمان زندانها و بسیج شکنجه می کند. این رژیمی است که زنان را به دلیل درخواست برابری حقوقی با مردان بازداشت و مجبور به اعتراف به جرائم ناکرده می کند. این رژیمی است که نقض نهادینه و گسترده ی حقوق همه ی اقشار از جمله ی کارگران، دانشجویان، مع... >>>

Shifteh Ansari

Iranians ask UN High Commissioner of Human Rights

by Shifteh Ansari on

توضيح:

۱- اين برنامه وابسته به هيچ گروه و حزبی نيست. پرچم هيچ حزب و گروه و دسته ای را هم بالا نخواهد برد. هر ايرانی، فارغ از تعلقات دينی، سياسی و جنسيتی ، می تواند اين بيانيه را امضا کند.

۲- تمامی افرادی که مايل به امضای اين بيانيه هستند،بايد از طريق ايميل زير نام و نام خانوادگی خود را به فارسی و انگليسی ارسال دارند.

ehrv.iran@gmail.com

۳- تمامی اسامی به اسامی بالا اضافه خواهد شد. از اين جهت تفاوتی ميان امضا کنندگان اوليه و امضا کنندگان بعدی وجود ندارد.

۴- از تاريخ انتشار بيانيه، تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۹ (۱۴ شهريور ۸۸) کليه ی افراد قادر خواهند بود تا اين بيانيه را امضا کنند.

۵- وبسايت www.strike4iran.com که برای اعتصاب غذا درست شده بود،در خدمت اين برنامه خواهد بود. کليه ی اخبار و فعاليت های "جنايت عليه بشريت" در اين وبسايت انتشار خواهد يافت.

۶- متن حقوقی شکايت، همراه با شواهد و مستندات، به انضمام بيانيه تقديم کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد. متن حقوقی توسط وکلا تنظيم می گردد.Share/Save/Bookmark