مصاحبه کنید زندانی را می بریم تلویزیون
Roozonline / فرشته قاضي
05-Aug-2009

خانواده های فعالان سیاسی و مطبوعاتی که بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد بازداشت شده اند به شدت تحت فشارند و به طور مداوم تهدید به بازداشت و برخوردهای قضایی می شوند. این تهدیدها که از روز شنبه و پس از برگزاری ناگهانی و شتابزده دادگاه تعدادی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، شدت گرفته است،به جایی رسیده که زندانیان را وا می دارند تا ضمن تماس با خانواده ها از آنان بخواهند سکوت اختیار کنند.این خانواده ها در گفتگو با روز ضمن تایید این فشارها،تاکید کردند که به هیچ عنوان از اطلاع رسانی درباره عزیزان در بندشان دست نخواهند کشید.

یک روز پس از برگزاری این دادگاه، با خانواده محمد علی ابطحی تماس گرفته و تهدید کرده اند "هر مصاحبه ای که بکنید بلافاصله همسرتان را به تلویزیون خواهیم آورد تا اظهارات شما را تکذیب کند."

با خانواده های چند تن دیگر از این فعالان سیاسی نیز تماس گرفته و تهدید کرده اند که "هر مص... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark