تغییر گسترده مسئولین امنیتی و نظامی
Roozonline / Bahram Rafiei
04-Aug-2009 (one comment)

روزنامه اعتماد هم به نقل از رییس کمسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، ضمن تایید این خبر اعلام کرد که: "معاون ویژه وزارت اطلاعات و معاون ضد جاسوسی این وزارتخانه پس از دو دهه فعالیت از کار خود برکنار شده اند." بنا به گفته  علاالدین بروجردی "اعضای کمسیون امنیت ملی از اخبار رسانه ها از برکناری حاج حبیب الله از معاونت ویژه و خزایی از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مطلع شده اند و درباره برکناری این دو مدیر ارشد مسایل امنیتی کشور هیچ مشورتی با مجلس صورت نگرفته است." نایب رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با تایید اینکه دستور برکناری این مدیران از سوی محمود احمدی نژاد صادر شده، گفته است: "محمود احمدی نژاد چند روز پیش با انتقاد از محسنی اژه یی، گفته بود از دو معاونش راضی نیست و دو سال است که وزیر اطلاعات با اخراج آنها مخالفت می کند، اما هیچ کس تصور نمی کرد این دو معاون، حاج حبیب الله و خزایی باشند.... >>>

Shifteh Ansari

Only killers need apply

by Shifteh Ansari on

Seems like anyone who disagrees with the way the regime has confronted the people must go.  That's not a problem, as changes happen all the time.  But shouldn't Ahmadinejad worry where these experienced operatives go?  Or do Khamenei and Ahmadinejad think they are the only ones who can have coup d'etats?Share/Save/Bookmark