صف ها جدا شد
Roozonline / Leila Tayyeri
04-Aug-2009 (one comment)

در حالیکه سید حسن خمینی از روزها قبل و برای خلاصی از فشارهایی که برای شرکت در مراسم تنفیذ به او وارد می شد، ایران را ترک کرده بود، هیچ یک از اعضای خانواده آیت الله خمینی نیز در حسینیه امام خمینی حضور نیافتند. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با سفر به کرمان، حاضر به شرکت در مراسم نشد و در غیاب او احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان بر جایگاه همیشگی او نشست. سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم همان طور که پیش از آن اعلام کرده بودند، در مراسم شرکت نکردند. آنها بارها گفته اند دولت احمدی نژاد را به رسمیت نمی شناسند و رئیس جمهور برآمده از کودتای انتخاباتی مشروعیت ندارد.گرچه عدم حضور این شخصیت ها در مراسم تنفیذ رئیس جمهور برآمده از تقلب، قابل پیش بینی بود اما عدم حضور چهره های شاخص مجلس خبرگان رهبری و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس، مفهوم دیگری به مراسم تنفیذ بخشی... >>>

Shifteh Ansari

Business not as usual

by Shifteh Ansari on

This about says it all:

یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که در مراسم دیروز شرکت نکرده بود، به روز گفت که "به عنوان اعتراض به نوع برخورد با مردم معترض به نتیجه انتخابات و کشته شدن جوانان مردم در راهپیمایی های مسالمت آمیز و بازداشتگاهها از حضور در مراسم تنفیذ خودداری" کرده است.Share/Save/Bookmark