طرح ادغام یا تبدیل بنیاد شهید وامور ایثار گران به وزارتخانه امکان پذیر نیست
hayat.ir
01-Aug-2009 (one comment)

مدیرکل امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: طرح ادغام بنیاد شهید و امور ایثارگران با نهادها و سازمان های دیگر و یا تبدیل آن به وزارتخانه نشدنی است. علیرضا مهدوی فر در گفتگو با خبرنگار حیات با اشاره به این مطلب، افزود: طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه علاوه بر دارابودن بار مالی با اصل 75 قانون یعنی کوچک سازی دولت و جلوگیری از افزایش تعداد وزارتخانه ها مخالف است. وی اضافه کرد: براساس برنامه و قوانین موجود باید سیاست های کلی در جهت کاهش تعداد وزارتخانه ها باشد که طرح تبدیل بنیاد شهید و امور ایثارگران با آن متناقض است.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

NO accountability

by IranFirst on

These Boniads control huge chunks of Iran's economy and public money
and many billions of dollars, but they are only accountable to Zahaak
(Khamenei) !,
Just look at this mullah's picture and his excuse for not wanting to be
accountable to people : " we don't want to make the government any
bigger, by creating a new ministry". As if they have created a
German-like efficiency in Iran's economy and can't afford any more
suppervision. Why not get rid of Ershad ministry and many many other
stupid and non-useful parts of the government. I guess Amer-e Be Ma'roof is more important.