روسیه پنج فروند هواپیمای توپولوف مسافربری به ایران تحویل می دهد
radiofarda
31-Jul-2009

روسیه، قرارداد فروش پنج فروند دیگر ازهواپیماهای مسافربری توپولوف به ايران را با اهمیت خواند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری ایران، ایرنا، این قراداد بین شرکت روسی ایلیوشین فینانس کو و شرکت هواپیمایی ایران ایرتور امضا شده است.
برپایه این گزارش، این هواپیماها، که از نوع 204-اس ام بوده و ظرفیت حمل 210 مسافر را دارد، قرار است در ایران مونتاژ شود.
به گفته معاون اول شرکت هواپیماسازی توپولوف، روسیه درحال مذاکره با صنایع هواپیمایی ایران درباره خرید هواپیماهای روسی و تولید احتمالی آنها با مجوز ایران است.
وی با مهم خواندن چنین قرادادی گفت، فروش هواپیماهای توپولوف به ایران، زمینه عرضه آن را به کشورهای دیگر، آماده می کند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark