حکومت اجازه سوگواری برای شهدا نداد
Roozonline / Fereshteh Ghazi
30-Jul-2009

مراسم بزرگداشت چهلم شهدای جنبش سبز مردم ایران به خشونت کشیده شد و پلیس برای جلوگیری از مراسم و متفرق کردن مردم از گاز اشک آور، گاز فلفل و باتوم استفاده کرد. هزاران نفر از مردم تهران روز گذشته در گورستان بهشت زهرا گرد هم آمده بودند تا به مناسبت چهلمین روز درگذشت جان باختگان بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، یاد آنان را گرامی بدارند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به کودتای انتخاباتی نیز به اتفاق زهرا رهنورد در این مراسم حضور یافتند اما با دخالت نیروهای نظامی و لباس شخصی ها که از ساعات اولیه روز در بهشت زهرا مستقر شده و  قطعه 247، مزار ندا آقا سلطان را به محاصره درآورده بودند این مراسم به خشونت کشیده شد.گزارش ها حاکی از استقرار ۱۴ ون گارد ویژه در محل بود و حضور گسترده نیروهای امنیتی، نظامی و لباس شخصی ها نشان از این میداد که حکومت از تجمع تعداد زیادی از مردم در این مکان به شدت هراس دارد.
اخ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark