ابهام در سرنوشت قربانیان بازداشتگاه های غیر قانونی
BBC Persian
29-Jul-2009 (2 comments)

دو روز پس از آن که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی را داده است که از نظر مقامات قضایی ایران غیرقانونی اعلام شده، گزارش یک نماینده مجلس ایران از بازداشتگاه ها، هیچ اطلاعاتی در باره بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک و سرنوشت بازداشت شدگان به دست نداده است.کاظم جلالی نماینده کمیته ای که از سوی مجلس ایران برای رسیدگی به وضع بازداشتیان تعیین شده گفته است که ادعای مفقود شدن اشخاص صحت ندارد.اقای جلالی همچنین گفته است که در بازدیدی که از زندان اوین به عمل آمده شکایتی از وضع زندان ابراز نشده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران به بی بی سی فارسی گفته است که در فاصله میان تشکیل کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان در مجلس ایران تا انجام بازدید نمایندگان، احتمال جابجایی بازداشت شدگان وجود دارد.به گفنه آقای احمدی "در برخی سایت ها آمده است که از 290 سلول زندان اوین بازدید شده که زندانی د... >>>

Shifteh Ansari

Which prisoners? Which prison?

by Shifteh Ansari on

Did we really expect these guys to come back and confirm the horrible accounts of illegal detentions, torture, and murder in Khamenei's jails?  Of course Jalali would deny it.  We need UN to send representatives to investigate the atrocities Mortazavi and his team are committing at Evin.


Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Kahrizak camp was originally

by vildemose on

Kahrizak camp was originally built to detain Iraqi PoWs. It was then used as a training centre for the Lebanese/Iraqi militia. A lot of the protesters taken there were tortured savagely by Arabs. But the reason it is closed down appears because of a menangitus outbreak which has also killed at least one of the Arab militias there. Because of the outbreak even the guards were scared to return there. That I am told is the reason why it was closed down not as a result of any compassion..

From:

//www.blogger.com/profile/13607752219553043015