زندانیان سیاسی و زندان‌های مخفی • مصاحبه با نعمت احمدی
Deutsche Welle
29-Jul-2009

آقای کاظم جلالی، سخنگوی کمیته منتخب مجلس برای پیگیری وضع بازداشت شدگان اخیر گفته که ۵۰ نفر از افراد باقیمانده در زندان، سیاسی هستند و به این زودی آزاد نمی‌شوند. تا کنون مقوله زندانی سیاسی تکذیب می‌شد... تا این لحظه که این عده با خانواده‌های خود تماسی نداشته‌اند که بتوان از نوع اتهام و طرز رفتار و نوع قرار صادر شده برایشان مطلع شد. این تقسیم بندی را از کجا آورده‌اند؟ تفاوت این عده با ۲۰۰ نفر بقیه چیست؟ باید مشخص توضیح داده شود. توضیح داده شده که این عده اغتشاش‌گر بوده یا مدیریت اغتشاش‌ها را بر عهده داشته‌اند. این ادبیات جدیدی است که وارد حقوق ما شده است. نمی‌توان به این راحتی تقسیم بندی کرد که کسی را در خانه‌اش بازداشت کنند و بگویند در اتاق فکر نشسته بود.مصداق این اتهام‌ها در قانون موجود است؟ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را داریم. تا قانون‌گزار، تعریفی از اتهام ارائه ندهد،... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark