احمدی نژاد: طعم گوارای محبت دینی به زندانیان چشانده شود
BBC Persian
28-Jul-2009 (2 comments)

رئیس جمهوری ایران در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی سریع شماری از کسانی شد که به گفته وی "ناآگاهانه" در اعتراضات پس از انتخابات شرکت کرده بودند. محمود احمدی نژاد در نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی خواستار آزادی شهروندانی شد که به گفته وی به "تحریک برخی افراد و جریانات سیاسی" در "حوادث" پس از انتخابات شرکت کرده بودند. او از رئیس قوه قضاییه خواست این افراد به خصوص با نزدیک شدن ماه شعبان آزاد شوند. در نامه آقای احمدی نژاد آمده است: "همانگونه که مستحضرید در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری که براساس دعوت و تحریک برخی افراد و جریانات سیاسی داخلی و با حمایت تبلیغاتی دشمان خارجی روی داد، عده ای از شهروندان نیز بازداشت شدند." او افزود: "نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار می رود ضمن تسریع در رسیدگی همه جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آن... >>>

Shifteh Ansari

Just shut up, mahmoud

by Shifteh Ansari on

Enter "Mahmoud, The Benefactor!"  Slime has found new meaning in the way this man and his team of supporters have behaved toward the young people of Iran.  Murderers, torturers, and criminals, that's what they are.


Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

How's he going to achieve this goal by...

by Ostaad on

tanghieh or shaaf (enema or suppository)?