بیانیه‌ی تازه‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
Deutsche Welle
28-Jul-2009

مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ی جدید خود درباره‌ی وضعیت زندانیان نوشته‌اند: «امروز دیگر کشته شدن زندانیان و دستگیر شدگان وقایع اخیر در زندان‌ها بر اثر تعذیب و شکنجه به امری عادی تبدیل شده است. به کرات درگذشت یکی از زندانیان در رسانه‌ها منتشر می‌شود و خانواده‌ای با شنیدن خبر فوت عزیزی در زندان داغدار می‌شود».مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ی خود از «اخبار هولناک» درباره‌ی رفتار با بازداشت‌شدگان نوشته‌ و هشدار داده‌اند که: « نقض آشکار حقوق شهروندی، اعمال سانسور عریان بر رسانه‌ها و ... هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی است که ملت و کشور باید برای استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی بپردازد». در بیانیه همچنین از مراجع و عالمان پرسیده شده که «آیا توجیهی شرعی برای سکوت در برابر این فجایع که بیش و پیش از جمهوریت، اسلامیت نظام را به محاق برده وجود دارد؟». سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن محکوم کردن شدید شک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark