حسین شریعتمداری:زیاده‌روی کردم
Parleman News
26-Jul-2009 (one comment)

پارلمان‌نیوز:مدیرمسئول روزنامه کیهان که روز گذشته رحیم مشایی را از عاملان کودتای مخملی در ایران خوانده بود بعد از سخنان رهبر انقلاب گفت که زیاده‌روی کرده است. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، حسین شریعتمداری در ستون نکته روز شماره یکشنبه کیهان در مطلب تحت عنوان«هر چه آن خسرو كند شیرین بود»، نوشت: دیروز وقتی بیانات رهبر معظم انقلاب را در جمع اهالی قرآن شنیدم، بی آن كه خود را عددی بدانم تا در خطاب یا ملامت و عتاب آقا جایی داشته باشم، احساس كردم یادداشت دیروزم با عنوان «چه كسی او را اداره می كند» می تواند در حوزه ملامت مقتدایم باشد، آنجا كه با اشاره به قضایای دو سه روز اخیر فرموده اند «این موضوع نباید موجب دامن زدن به اختلاف شود، ضمن آن كه نباید به كسی بیهوده تهمت زد و او را به خاطر یك امر، از همه آن چیزهایی كه صلاحیت محسوب می شود، نفی كرد» و در یادداشت دیروز نگارنده با ... >>>

Shifteh Ansari

Shariatmadari retracts re Moshaei

by Shifteh Ansari on

Of course everyone knows that he meant every word of what he said!  It's obvious efforts are being made to help make IRI rulers look less divided than they really are. It won't work. We can see the cracks.


Share/Save/Bookmark