چهلم سر خاکش می رویم
Roozonline
26-Jul-2009

چهلم دخترم می روم بهشت زهرا سر خاکش. تا حال برای او هیچ مراسمی نگرفته ام. نگران بچه های مردم بودم. نمی خواستم برای ندای من، بچه های مردم به دردسر بیفتند. چهلمش هم فقط بر سر خاکش عزاداری می کنیم. سالن و مراسم نداریم. ساعت 5 عصر روز 8 مرداد می رویم بهشت زهرا." این سخنان، حرفهای مادر ندا آقا سلطان است که در جمع گروهی از فعالان جنبش زنان بیان کرد. روزی که مادران عزادار دوشهید، سهراب اعرابی و اشکان سهرابی، که فرزندان خود را در حوادث اخیر بعد از انتخابات ایران از دست داده اند و جمعی از فعالان جنبش زنان برای تسلیت گویی و اعلام همراهی وهمدلی به دیدار خانواده ندا آقا سلطان رفتند. در این دیدار، ابتدا جمعی از فعالان جنبش زنان به همراه عده ای از مادران کمپین یک میلیون امضا و مادران عزادار به منزل خانواده ندا آقا سلطان رفتند تاپس از گذشت یک ماه از کشته شدن دخترشان که آخرین تصاویر زندگی اش، همه رسانه های معتبر دنیا را به واکن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark