نگذارید پدرم را بکشند
Roozonline / Fereshteh Ghazi
26-Jul-2009 (3 comments)

سعید حجاریان، تحت فشار شدید روحی و جسمی برای اعترافات دروغین است و در وضعیت به شدت خطرناکی قرار دارد. خانواده این چهره سرشناس اصلاح طلب در گفتگو با روز به شدت از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند که با برخوردهایی که صورت می گیرد مشخص است که قصد جان حجاریان را کرده اند. زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان با بیان اینکه پدر مرا برای پذیرفتن اعتراف تحت فشار شدید قرار داده اند به روز گفت: آقایان از هیچ کاری فروگذار نیستند و کارهایی که انجام می دهند ممکن است به قیمت از دست رفتن ایشان منجر شود. وی با اشاره به دیدار اخیر مادر و برادرش با آقای حجاریان گفت: پدرم به شدت زرد و نحیف شده و کک و مک زیادی نیز در صورت او به وجود آمده است که ما فکر کردیم شاید یرقان گرفته باشد اما یرقان نیست و قضیه خیلی فراتر از این حرفهاست. زینب حجاریان افزود: پدرم گفته که هر روز او را زیر آفتاب شدید 40 - 42 درجه می برند و و ساعت ها در زیر آفتاب نگ... >>>

Shifteh Ansari

Hajjarian on the verge of collapse

by Shifteh Ansari on

Also read this Norooz piece:  http://norooznews.org/news/13141.php


Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

They are seeing the end

by Abarmard on

The hardliners are seeing the end of their reign. Nothing will save them from collapse, nothing. History is our witness.


Maryam Hojjat

Endless brutality!

by Maryam Hojjat on

It is hard to comprehend these brutalities by this criminal regime against inocent people!

Down with IRI & his supporters