انتشار دستور آيت الله خامنه ای برای برکناری مشايی
Radio Farda
24-Jul-2009 (2 comments)

شش روز پس از دستور آيت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد برای برکناری اسفندیار رحيم مشايی، روز جمعه متن و تصوير اين نامه منتشر شد.در متن نامه آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به محمود احمدی نژاد که به تاريخ ۲۷ تيرماه نوشته شده، آمده است:« ‌انتصاب جناب آقای اسنفديار رحيم ‌مشايی به معاونت رييس جمهوری برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی ميان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مذبور ملغی و کان لم يکن اعلام گردد.»متن و تصوير اين نامه توسط دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه ای روز جمعه منتشر شده است. در همين زمينه، از روز شنبه که خبر نامه آيت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد منتشر شده بود، بسياری از اصولگرايان طرفدار محمود احمدی نژاد از وی خواسته بودند تا برای نشاندن دادن «ولايت پذيری» اسفنديار رحيم مشايی را کنار بگذارد.اين در حالی است که در روز ۳۰ تيرماه يعنی سه روز پس ... >>>

Shifteh Ansari

Sorry mahmoud, the 'decider' has decided

by Shifteh Ansari on

I think this whole thing was done to divert attention from Ahmadinejad's illegitimacy as president of Iran.  Who cares who is VP is except for people who have no problems with his presidency?Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Just a Game to Improve Khamenei's Image

by IranFirst on

Its to show Khamenei is diffrent than Antari and is in charge. Its a childish game by IRI thugs..

//jonnbesh88.blogspot.com/2009/07/blog-post_2...