احمدى نژاد براى «اداره كشور» فراخوان همكارى داد
Radio Farda
21-Jul-2009 (one comment)

در حالی که انتقادها از انتصاب های محمود احمدى نژاد ادامه دارد دفتر وی روز دوشنبه براى آنچه كه گسترش هر چه بيشتر حلقه مديريتى خواند از مردم ایران دعوت به همکاری کرد.محمود احمدى نژاد كه معرفى او به عنوان برنده انتخابات دهم رياست جمهورى ايران با اعتراض هاى گسترده روبرو شده است روز ۱۶ تيرماه در نخستين مصاحبه تلويزيونى خود وعده داده بود كه «در آينده نزديك محلى اعلام خواهد شد تا كسانى كه در خود توانايى و ظرفيت حضور در مديريت هاى ارشد را مى بينند، خود را معرفى كنند و گروه هايى نيز صلاحيت آنان را بررسى خواهند كرد.»به دنبال اين وعده، دفتر رييس جمهور ايران گفته است: بسترى نوين و كارآمد براى بهره مندى از ظرفيت هاى مردم و نخبگان طراحى شده است كه در مرحله اول آن از كسانى كه علاقمند به همكارى در سطوح مختلف مديريتى هستند دعوت خواهد شد.بر اساس اين فراخوان، قرار است كه هيئت ويژه اى از سوى آقاى احمدى نژاد براى برر... >>>

Shifteh Ansari

Appointed president seeks help

by Shifteh Ansari on

And he will need all the help he can get.Share/Save/Bookmark