به درخواست هاشمی برای آزادی زندانیان سیاسی
ایلنا
19-Jul-2009

ايلنا: استاندار تهران در واكنش به درخواست رفسنجاني مبني بر آزادي زندانيان گفت:درخواست آقاي هاشمي براي آزادي زندانيان نقض قانون است مگر اينكه ايشان منظورشان كساني باشند كه به دليل عدم ارتكاب جرم زنداني شده باشند. مرتضي تمدن در حاشيه جلسه شوراي برنامه‌ريزي استانداري تهران كه بعد از 4 ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه آيا كميته ويژه‌اي براي بررسي اهانت به مهدي كروبي كه در حاشيه نماز جمعه روز گذشته صورت گرفت تشكيل خواهد شد،گفت: براي اين اقدام مراجع قانوني وجود دارد و نياز به تشكيل كميته ويژه‌اي نيست به عنوان رئيس شوراي تامين استان وظيفه دارم تا از ابزارهاي قانوني در اختيارات براي معرفي عوامل اين اقدام و چنين حركت‌هايي به مردم استفاده كنند. استاندار تهران يادآور شد: نه تنها در اقدام روز گذشته بلكه در هر مورد ديگر نبايد در حق كسي عمل يا اقدام غيرقانوني صورت گيرد به طوري كه به عنو... >>>

recommended by Golbaang

Share/Save/Bookmark