پيكر پاك شهدا را در اسرع وقت تحویل دهید
Norooz News
16-Jul-2009 (3 comments)

نوروز: خانواده برخی از زندانیان سیاسی حوادث اخیر در اولین ماهگرد بازداشت عزیزانشان، از مقامات و مسئولین خواستند با تحویل پیکر شهدای حوادث اخیر، حداقل انتظار انسانی خانواده های داغدیده را محقق کنند و هشدار دادند، تاخیر و تعلل در انجام این کار موجب جريحه دار شدن بيش از پيش اين خانواده ها و افزايش بغض و كينه آنان خواهد شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد: بيش از يك ماه از بازداشت غيرقانوني بهترين فرزندان انقلاب مي گذرد. يك ماه پرمخاطره براي عزيزان دربند و پراضطراب براي خانواده هاي آنان كه طي اين مدت خانواده هاي فعالان سياسي بازداشت شده در دغدغه ها و نگراني هاي ديگر خانواده ها نيز سهيم بوده اند . هم آنان كه عليرغم مراجعات پي در پي به دادگاه انقلاب و دادستاني و زندان اوين و ديگر مراكز قانوني، نتوانستند كوچكترين خبر و نشاني از فرزندان خود به دست آورند.هرچند برخي مقامات ر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
rosie is roxy is roshan

Thanks a lot

by rosie is roxy is roshan on

and thanks for not using that stupid word detainees.

Prisoners and

'the missing'.


Majid Zahrai

Rosie

by Majid Zahrai on

This group of families of political prisoners in Iran has made the following demands from the authorities:

1.  provide information about those in prisons or killed.

2.  Release the bodies immediately so that families can bury them.

3.  Free the other prisoners as soon as possible.


rosie is roxy is roshan

I can't read it.

by rosie is roxy is roshan on

What are they saying? That some people have been informed that their kids are dead but they can't get back the bodies?

Or that people are finally realizing that the 'detainees' who are still 'missing' by now may very well be dead?

Like the boy. And the girl.

Can someone tell me which one they're saying, please?