نامه سرگشاده مسعود رجوی خطاب به مجلس خبرگان
رادیو فرانسه
15-Jul-2009 (2 comments)

مسعود رجوی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری، از آنها می خواهد با توجه به نامه آیت الله "حسینعلی منتظری" ، با خلع علی خامنه ای ، اقای منتظری را به سمت رهبری موقت برگزینند تا، به گفته رجوی، زمینه ی برگزاری انتخابات آزاد فراهم آید و با انجام این کار، مجلس خبرگان را نیز منحل کنند

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

Masoud sange paye ghazvin

by KouroshS on

All that chelo kabab and Polo khoresh, is finally making its impact. He is passing gas again.


Shah Ghollam

Wow!

by Shah Ghollam on

It is amzing how the Zionist cell now propagates the terrorist MKO news. On the second thought, they all are terrorists so no wonder.