«قتل دماوند» به دست جاده‌سازان
دویچه وله
15-Jul-2009 (one comment)

محمود شعاعی علت مخالفت فدراسیون را توضیح می‌دهد: «علت مخالفت، تخریب محیط زیست است و ورود افراد غیر کوهنورد. اینها به صرف اینکه رفت و آمد در جاده تسهیل شده، می‌آیند وارد منطقه می‌شوند و از خودشان زباله بر جای می‌گذارند. تردد زیاد باعث فراری دادن حیوانات ‌و گونه‌های وحش و پرندگان می‌شود و پوشش گیاهی را از بین می‌برد.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Mehrban

Destruction of Damavand in any capacity is criminal

by Mehrban on

Not even the mountain is safe.  Damavand has always been the symbol of the Iran and its resistance.  It needs to be an environmentally protected area.