گسترش اعتراضات شبانه به کوچه ها
akhbare-rooz
15-Jul-2009

 در روزهای اخیر شدت اعتراضات شبانه بیشتر شده و اعتراضات علاوه بر پشت بام ها به کوچه ها نیز کشیده شده است ... فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده از نقاط مختلف تهران اعتراضات شبانه ی مردم علاوه بر پشت بامها به کوچه ها گسترش یافته است. اعتراضات شبانه مردم تهران با شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر که اسامی تعدادی از جوانان که در اعتراضات اخیرجان باختند به اطلاع مردم رسیده، شدت اعتراضات گسترده تر شده و اعتراضات علاوه بر پشت بام ها به کوچه ها نیز کشیده شده است. راننده ها نیز در خیابان با بوق زدن و سر دادن شعار الله اکبر با مردم همراهی می کنند. امشب نیز مردم شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور و در برخی مناطق می کشم می کشم آنکه برادرم کشت را از ساعت ۲۲ تا ۲۲:٣۰سر دادند. شدت اعتراضات در منطقه تهران پارس، تجریش، فاطمی، پونک، سید خندان بیشتر از مناطق دیگر بود. نیروهای بس... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark