دفاع جمهوری اسلامی از موازین حقوق بشر در آلمان
دویچه وله
12-Jul-2009 (2 comments)

تراژدی قتل مروی شربینی به طور طبیعی احساسات مسلمانان را در سراسر جهان برانگیخت، اما تنها زمامداران جمهوری اسلامی بودند که آن را نمونه‌ای از "بی‌توجهی غرب به حقوق بشر" دانستند. برخی از رسانه‌های گروهی یادآور شده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی مورد قتل زن مسلمان را فرصتی برای تلافی‌جویی دیده‌اند تا از دیدگاه حقوق بشر به کشورهای اروپایی حمله کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
khaleh mosheh

and there is more hypocrisy

by khaleh mosheh on


IranFirst

IRI the Defender of Human Rights..

by IranFirst on