مقام ارشد سپاه پاسداران: انقلاب اسلامی حداقل ۲۰ سال بیمه شد
BBC Persian
07-Jul-2009

یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است که "با افشای چهره نفاق جدید، انقلاب اسلامی از خطر بزرگی به سلامت عبور کرد و باید گفت حداقل ۲۰ سال انقلاب اسلامی بیمه شد."اشاره آقای جوانی به طور تلویحی به سرکوب اعتراض های مردمی به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد.او گفته است: آنچه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رخ نمایاند و نظام اسلامی و مردم مسلمان و انقلابی ایران را چند روزی به زحمت انداخت، نتیجه کاری فشرده و چندین ساله دو جریان بیرونی و داخلی برای تغییر نظام دینی با محوریت ولایت فقیه در ایران بود.به گفته رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "دست دروغگویان واقعی و کسانی که به دنبال فریب مردم بودند اعم از احزاب و گروه های سیاسی و همچنین شخصیت های سیاسی که در قالب رجل سیاسی رخ نمایانده ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark