تیراندازی به روی تظاهرکنندگان در میدان بهارستان
فرانسه
24-Jun-2009

"برغم اعتراضات داخلی و بین المللی به خشونت بی حد و حصر نیروهای نظامی و شبه نظامی، میدان بهارستان تهران روز چهارشنبه  بار دیگر صحنه خشونت عریان شد. بر اساس گزارش های دریافتی نیروهای نظامی و شبه نظامی برای مقابله با تجمع شهروندان معترض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در میدان بهارستان - مقابل مجلس شورای اسلامی، از ظهر روز چهارشنبه این منطقه را به محاصره خود در آوردند. حوالی ساعت چهار بعد از ظهر، نیروهای نظامی و شبه نظامی مستقر در محل از توقف شهروندان جلوگیری کردند و با افزایش جمعیت، نیروهای امنیتی ایستگاه متروی میدان بهارستان را بستند و اقدام به برخورد فیزیکی با معترضان کردند. نیروهای نظامی با افزایش جمعیت شهروندان معترض به طور بی حد و حصری از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده نمودند و با مشاهده مقاومت مردم معترض به استفاده از تیراندازی هوایی و سپس مستقیم روی آوردند. در این برخوردها شمار... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark