دستگیرشدگان در بخش امنیتی زندان اوین هستند
دویچه وله
16-Jun-2009

وی از قول خانواده‌های کسانی که در خیابان‌ها دستگیر شده‌اند می‌گوید به علت کمبود جا در اوین تعدادی از بازداشت‌شدگان را در حیاط زندان خوابانده‌اند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark