اعتراض رسانه‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی
دویچه وله
15-Jun-2009
در تهران ۶ چماقدار به دفتر شبکه‌ اول تلویزیون آلمان رفتند و یکی از اعضای این دفتر را با خود بردند. ماموران به خبرنگاران ایتالیایی نیز حمله کردند. دفتر العربیه تعطیل شد. دو خبرنگار هلندی دستگیر شدند و قرار است اخراج شوند. >>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark