رهبر معظم انقلاب: ملت ايران نشان داد به راه امام همچنان دلبسته است
ایرنا
14-Jun-2009 (2 comments)

رهبر انقلاب اسلامي به تلاش دشمنان اين کشور با راه اندازي جنگ رواني و تبليغات وسيع آنان در رسانه هاي بيگانه براي دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات اشاره کردند و افزودند: حقيقتاً يک دست اعجازآفرين الهي پشت اين انتخابات بود چرا که نتيجه ان، ده ميليون رأي بيشتر در مقايسه با بالاترين رقم مشارکت مردم در انتخابات 30 ساله است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

ملت ايران نشان داد به راه امام همچنان دلبسته است

1hamvatan (not verified)


زرشک!!


Ostaad

Fred, you sure know how to stick it in and...

by Ostaad on

give it a few turns. Touche, homie.