کارگران زندانی در بی سرانجامی
RFI
10-May-2009

شمار دستگیرشدگان، اعم از زن و مرد، بین نود تا صد تن تخمین زده می شود و بسیاری از آنان در هنگام دستگیری مورد بدرفتاری های جسمی قرار گرفته اند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark