ما به دنبال پيشرفت و تعالي همه‌جانبه مادي و معنوي كشوريم
ISNA
10-May-2009 (2 comments)

احمدی نژاد: مطمئنم با استعدادهاي عميق و والاي انساني جوانان و نوجوانان خواهيم توانست همه قله‌ها را فتح كنيم؛چرا كه ما از تبار رستم و آرش و فرهاديم    

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

You are from Tebar e ARABS!

by Maryam Hojjat on

Trying to appeal to all Iranians for election. Mr. Ahmadinejad you are an ARAB who has been giving Iranians resources to the Arabs such as Hezbolah, hamas & Syria.  Acutally all IRI are remnants of Arabs from 1400 years ago.

Dow with IRI

Payandeh IRAN & True IRANIANs


khaleh mosheh

مرا باد است فرمان بر

khaleh mosheh