کمک های مالی به حماس
RFI / رحمت قاسم بیگلو
12-Apr-2009

هنیه  می گوید پرداخت ماهانه یکصد دلار به هر یک از صد هزار کارگر بیکار نوار غزه  سه هزار ماهیگیر فلسطینی  اختصاص چهل و پنج میلیون دلار حقوق کارمندان دولت حماس  و ساخت دوهزار خانه ویران شده در نواز غزه با سرمایه بیست میلیون دلار از جمله کمک های دولت تهران به دولت حماس در غزه است

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark