يک رهبر حماس در گفتگو با شبکه يک الجزيره قطر: بر اسراييل پيروز خواهيم شد هم چون پيروزی يزيد بر حسين
gooya
12-Jan-2009 (one comment)

خبرنامه گويا - در حالی که کشورهای شيعه نشين، مثل ايران و عراق، در ايام عزاداری و سوگواری برای امام سوم شيعيان بودند، تلويزيون الجزيره قطر مصاحبه با يکی از رهبران حماس را پخش کرد که در جريان اين مصاحبه اين عضو حماس گفت: بر اسراييل پيروز خواهيم شد هم چون پيروزی يزيد بر حسين

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
default

see

by Mohhamad (not verified) on