منتظر الزيدي از شيعيان دوستدار ايران است
Fars News
16-Dec-2008 (one comment)

برادر "منتظر الزيدي" خبرنگار عراقي كه بوش را با پرتاب كفش‌هاي خود تحقير كرد، گفت، هيچ يك از اعضاي خانواده ما اظهار نظر منفي درباره ايران نداشته‌اند و خبرسازي‌هاي رسانه‌هاي غربي در اين زمينه كاملاً دروغ است و منتظر از شيعيان دوستدار ايران است

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

Muntazar Al-Zeidi

by Reza Hosseini (not verified) on

Muntazar Al-Zeidi az mokhalefane iran ast!