البرادعی :ایران بدنبال دستیابی به فن آوری سلاح اتمی است
RFI
15-Dec-2008 (one comment)

محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی "دی ولت" تاکید کرده است که ایران به یقین در صدد به دست آوردن دانش فنی ساخت سلاح هسته ایست ، حتی اگر این کشور نخواهد در آینده ی نزدیک بمب اتم بسازد. چرا که برخورداری از فناوری هسته ای برای ایران، قدرت، اعتبار و نفوذ به همراه دارد و باعث می شود که در موقعیتی برتر از اکنون قرار گیرد و بتواند با آمریکا و دیگر کشورها ی جهان وارد معامله ای بزرگ شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

I believe mullahs stopped giving him reshveh

by Briber (not verified) on

He had become quite used to all those lavish expensive gifts he received from the likes of Larijani with whom he repeatedly French-kissed!