چند تا جوک جدید و بی‌ منظور


Share/Save/Bookmark

Monda
by Monda
31-Aug-2010
 

دوستان روزانه جوک‌های عالی‌ میفرستن. خوب، وسط هزار جور درد و مرض، خندیدن واجبه. آسانترین تکنیکه برای برگشتن به پرسپکتیو‌های شخصی‌، به خصوص خندیدن با جوک ایرانی‌. امیدوارم به کسی بر نخوره. اگر خوبشو دارین لطفا اضافه کنین، با هم از راه دور یه کم بخندیم. نوحه و زجهه هم حد داره.د

به یه مرغه میگن میتونی روزی ۱۰ تا تخم بذاری؟ میگه نه اون دیگه کار مرغای خرابه !!

ترکه یه دختره خوشگل تو تهران میبینه میگه: ببخشید دوست دختر که میگن شمایید؟؟؟

ترکه بچش بعد از عید فطر به دنیا میاد اسمشو میزاره پسفطرت

یک بار یه مرده با زنش قهر میکنه زنگ میزنه میگه خانم غذا چیداریم. خانمه با عصبانیت میگه زهر مار . مرده میگه خوبه خواستم بگم من ناهار نمیام! خودت بخور

ترکه بعد از چند سال خواندن درس حقوق وکیل میشه. بهش یه پرونده میدهند میگن حکم کن؟ ترکه هم بعد از یه مدت برانداز کردن میگه: گشنیزه!!!

ترکه ميره حج اونجا نه نماز ميخوند نه طواف ميکرد... ازش پرسيدن چرا؟ گفت به ما گفتن همه چي با کاروانه.

تركه زنگ ميزنه اداره هواشناسي ميگه آقا دستتون درد نكنه امروز هوا خيلي خوب بود.

ترکه به زنش ميگه اگه بچمون پسر بود اسم باباي منو ميذاريم، اگه دختر بوداسم باباي تو رو

دو تا قمی با هم ازدواج می کنن اسم بچه شونو میذارن قمقمه

از يک آقايي ميپرسند "ميتوني يک پيامبر زن نام ببري؟"، طرف يکمي فکر ميکنه، ميگه، بله، پيامبر اکرم!

يه آقايي رو ميگيرن ميگن پدر سوخته چرا پشت ماشينت نوشتي " امام با سالاد " ! ميگه مگه چيه؟از شما بهتره که مينويسين" خدا با ماست"

به يه آقايي ميگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه، ميگه روح الله، عين الله، سيندرالله

هدو تا بسيجي داشتن تو يه ماشين بمب کار ميذاشتن يکيشون به اون يکي ميگه: اگه اين بمب الان منفجر بشه چي کار کنيم؟ اون يکي ميگه: نگران نباش من يکي ديگه دارم

يه دختره داشته توي حمام دوش ميگرفته ناگهان برق ميره دختره ميترسه ميگه يا امام حجت ابن الحسن العسگري, ناگهان امام ظهور ميکنه، ميگه عزيزم اينجور موقع ها ميتوني من رو مهدي جون صدا کني.

يکبار حضرت بتول به حضرت امام ميگه، روحي! تو اين همه چيز ميز به نام خودت کردي، بيمارستان، خيابان، بزرگراه، بنياد و ... بي انصاف چرا هيچ چيزي به نام من نميکني؟ يه خيابوني، کوچه اي چيزي آخه! حضرت امام ميفرمايند لکن خفه ضعيفه! اگر خيابان به نام تو کنيم، اين ملت به راننده تاکسي ها ميگويند، "20 تومن تا ته بتول"! جواب خدا را چه بدهيم؟

به يه يارو ميگن تو ميتوني يه آيه مثل قرآن بياري؟! ميگه آره مشتي! "هل تفکرون نحن خلقناکم بيضه بيضا" ازش ميبپرسند يعني چي؟ ميگه "آيا فکر ميکنيد ما شما را تخمي تخمي آفريديم؟"

به يارو ميگن اصول دين رو نام ببر ميگه: توحيد ، نبوت ، امامت ، رسالت ، ونک.


Share/Save/Bookmark

Recently by MondaCommentsDate
Dance in Iranian Movies
4
Jun 17, 2012
Mellow
12
Feb 08, 2012
Sing for You
3
Jan 17, 2012
more from Monda
 
Mash Ghasem

نام همسر در

Mash Ghasem


نام همسر در موبایل خانم ها:
آشنایی : مرد رویا هام.
نامزدی: عشقم.
ازدواج: هم نفسم.
بعد از
۱ ماه: جان دلم.
بعد از
۲ ماه: سایه سرم.
بعد از
۳ ماه: شوهرم.
بعد از
۱ سال: آقا بالا سر.
بعد از
۲ سال: بخور بخواب.
بعد از
۳ سال: نره غول!
بعد از
۴ سال: لندهور!!
بعد از
۵ سال: مرتیکه نفهم بی شعور
مفت خور نمک به حروم بی چشم و رو!!!


Mash Ghasem

MM,that's some dark humor,

by Mash Ghasem on

more, please, you could skip the dark.

This little Mashti here today could use some extra cheer; folks. he needs some serious laughter, please, pitch in people, cheers.


MM

stress

by MM on

You pick up a hitchhiker, a beautiful girl.  Suddenly she faints inside your car and you take her to the hospital. Now that's stressful.

But at the hospital they say she is pregnant and congratulate you that you are going to be a father.  You say that you are not the father, but the girl says you are.  This is getting very stressful.

So then...... you request a DNA test to prove that you are not the father.

After the tests are completed, the doctor says that you are infertile and have been since birth.  You are extremely stressed but relieved.

On your way back home you think about your three kids at home.

NOW THAT'S STRESS!!


Anahid Hojjati

Good one MM,

by Anahid Hojjati on

Funny.


MM

Alzheimer's Test

by MM on

Alzheimer's Test 
How fast can you guess these words?

  1.   F_ _K 

   2.   PU_S_ 

 3.   S_X   

     4.   P_N_S   

    5.   BOO_S 

        6.   _ _NDOM 


 


 


 

Answers: 

     1. FORK 

      2. PULSE 
3. SIX 
      4. PANTS 
       5. BOOKS 
          6. RANDOM 

You got all 6 wrong....didn't you?

Good news is you don't have Alzheimer’s, but the bad news is you may be a pervert!


Mash Ghasem

رباعي نه خير

Mash Ghasem


آنان که به تعبير شما تندرو_اند

 

در تونس و مصر طالب نظم نو_اند

 

گوئيد سي و دوسال هستند عقب؟

 

نه خير! يکي دو سال از ما جلو_اند

 

 

A Khorsandieh Production!

Monda

Thank You MG!

by Monda on

Good ones! Keep 'em comin'!


Mash Ghasem

رباعي رفع نحوست

Mash Ghasem


حیف است که بي سر و صدا دک بشوید ساقط ز تظاهرات اندک بشوید هرچند که غرقه در نحوست شده اید خواهم که یکی یکی مبارک بشوید! Hadi, Kh.

Mash Ghasem

گفتش ، دلت برای اون فیلمهای " لاندا بوزانکا " تنگ نشده

Mash Ghasem


گفت، برو محاکمه "برلسکونی" را ببین با مزه تره .

hamsade ghadimi

یه کاشی اسم

hamsade ghadimi


یه کاشی اسم پسرش رو رستم می‌گذاره بعد میترسه صداش کنه.


Monda

یه کاشی میره جبهه

Monda


یه کاشی میره جبهه. به همسنگرش میگه: حسنی! خون چه رنگیه؟ حسنی میگه چطور؟ کاشی میگه: اگه زرده من تیر خوردم.


Monda

great minimalist joke

by Monda on

Ghazvini: taa omid hast, maa arezoo nemikoneem


Mash Ghasem

ليست مدارك لازم جهت خريد بليط هواپيمايي جمهوري اسلامي:

Mash Ghasem


 


از سوی سازمان هواپیمائی کشوری لیست مدارک لازم جهت خرید بلیط هواپیمای ایران به شرح زیر به اطلاع ملت شریف می رسد

 

 کپی وصیت نامه به همراه رضایت نامه امضا شده
فیش بانکی مربوط به غسل میت با آب غیر یارانه ای
 فیش بانکی هزینه امتحان شفاهی شهادتین
مبلغ 200 هزار تومان بابت قطع درختان محل سقوط به حساب شهرداری
 فیش بانکی به مبلغ 50 هزار تومان عوارض خروج از دنیا
فیش بانکی به مبلغ 20 هزار تومان بابت تسلیت از رسانه ملی
  امضای
تاییدیه منطقه جغرافیایی برخورد با زمین

 تلفن اضطراری جهت اعلام سقوط به ترتیب اولویت
فیش بانکی 200هزار تومان جهت استفاده از حوری در برزخ 
در صورت ارسال شخص متوفی به جهنم شرکت هواپیمائی هیچ مسئولیتی بعهده نخواهد داشت


Monda

شعار ازدواج بسيجي

Monda


 توپ، تانك، دسته بيل، دختر فقط با سيبيل.


MM

Dear Tech Support,

by MM on

Dear Tech Support,
Last year I upgraded from Boyfriend to Husband and noticed a distinct slowdown in overall system performance, particularly in the flower and jewellery applications, which operated flawlessly under Boyfriend.
In addition, Husband uninstalled many other valuable programmes, such as Romance and Personal Attention and then installed undesirable programs such as Rugby, Football, Sailing and Continuous TV.
Conversation no longer runs, and Housecleaning simply crashes the system. I've tried running Nagging to fix these problems, but to no avail.
What can I do?
Signed, Desperate
...................................................................................................
 
Dear Desperate,
 
First keep in mind, Boyfriend is an Entertainment Package, while Husband is an Operating System. Please enter the command: ' I Thought You Loved Me.html' and try to download Tears.
Don't forget to install the Guilt update. If that application works as designed, Husband should then automatically run the applications Jewellery and Flowers, but remember - overuse of the above application can cause Husband to default to Grumpy Silence, Garden Shed or Beer. Beer is a very bad program that will download the Snoring Loudly Beta.
Whatever you do, DO NOT install Mother-in-law (it runs a virus in the background that will eventually seize control of all your system resources). Also, do not attempt to reinstall the Boyfriend program. These are unsupported applications and will crash Husband.
In summary, Husband is a great system, but it does have limited memory and cannot learn new applications quickly. It also tends to work better running one task at a time. You might consider buying additional software to improve memory and performance. We recommend Food and Hot Lingerie.
Good Luck,
Tech Support


MM

new

by MM on

به تركه ميگن: باريک الله يعني چي؟

 ميگه: يعني خدا لاغر است!

خلاصه خبرها در اخبار جمهوری اسلامی: اوضاع در همه جای دنیا از ایران بدتر است!

جهان سوم جایی است که در آن کنجد روی نان بربری "آپشن" محسوب می‌شود!

از تركه میپرسن: دوست داشتی جای خدا بودی؟

میگه: نه

میگن: چرا؟

میگه: چون جای پیشرفت نداره!

از ترک می‌پرسن: عاشورا چه روزیه؟

میگه: روزه جهانی قیمه!

 

از لره مي‌پرسن: 12 فروردين چه روزيه؟

ميگه: روزيه كه ميريم براي 13 به در جا مي‌گيريم!

 

سه تا دیوونه هم اتاقی بودن، یک روز خبر آوردن که دو تاشون بالا و پایین میپرن و میگن: ما سیب زمینی هستیم و داریم تو روغن سرخ میشیم ولی سومی ساکت نشسته! رئیس تیمارستان هم طبق معمول رفت که این دیوونه سومی رو مرخص کنه. ازش پرسید: تو چرا با دوستات نمی‌پری؟

دیوونه سومیه هم میگه: آخه من کف تابه چسبیدم!

 

به تركه ميگن: احمق‌ترين آدم كيه؟

ميگه: حبيب خواننده!

ميگن: چرا حبيب؟

ميگه: مرتيكه خر داره گيتار ميزنه، ميگه صداي دهل مياد!

 

از اصفهانيه میپرسن: قبض آب و برق خونتو چطور پرداخت میکنی؟

میگه: میذارم زير برف پاک کن ماشین تركه، فکر میکنه قبض جریمست ميره پرداخت میکنه!

 

تهرانيه تو حج، پرده کعبه رو گرفته بود مي‌گفت: خدايا توبه! ديگه براي ترک‌ها جک نمي‌سازم. يهو يه ترکه ميزنه رو شونش ميگه: داداش قبله کدوم وره؟

تهرانيه ميگه: خدايا! خاطره که مي‌تونم تعريف کنم؟!

 

خدا وقتي لر را آفريد فرشته‌ها پرسيدند: خدايا سجده كنيم؟

خدا گفت: نه فرار كنيد! سنگ دستشه!


Cost-of-Progress

Jack

by Cost-of-Progress on

Jack dies and goes straight to hell.
Understandably, he is very upset at this unfortunate turn of events and goes to a corner and sits down feeling sorry for himself.

A few minutes later, Satan is walking around to greet the newcomers and sees Jack all lonely and sad in the corner. He walks up to him.

- “Hey welcome to Hell, wuss up, why the long face chump?” asks Satan.
- “Why am I here? I never thought I’d end up in Hell, I wasn’t that bad a person was I?”
- “Oh come on..…Hell ain’t that bad. Let me give you some idea of what it’s like here.

Tell me, do you like Cuban cigars?
- “Oh, sure, I love them, but I could never get them in my town because of the dumb sanctions on Cuba”
- “Well, not to worry, here on Mondays, you can smoke all the Cubans you can smoke, the best of the best, I should add”
- “That’s great”, Jack perks up a bit.
- “So, how about alcohol, do you drink?”
- “Sure, I used to love to indulge in some fine single malt scotch, but it was too expensive”
- “Well….you’re gonna love Tuesdays. It is the day when you can drink all the finest single malt you can drink.”

Jack is beginning to feel much better and thinks that hey, Hell is pretty cool place after all.

Satan continues: “So, how about pussy, you like sex?”
-“Are you kidding, I love sex, but my wife was not too interested in it a few years after marriage, so I hardly got any….”
-“No worries here about that mate. Wednesdays here are our sexathon days. Unlimited sex with anyone you like here…and get this, no need for Viagra, if you know what I mean”, Satan winks as he explains this to the newcomer.
-“How about fast cars? Fancy ones, I mean?” Satan goes on.
- “I love fast cars” Jack says to himself, boy I am so glad I was sent to hell….
-“Well, whadya think of an entire garage full of fancy cars for you to drive around the streets of Hell on Thursdays? Ha? Ain’t that the coolest thing?”
-“ Boy oh boy Mr. Satan, I don’t know what to say”, Jack replies excitedly.

Now Satan lowers his voice and asks:
-“You gay?”
Jack is taken aback…”Why Mr. Satan, absolutely not!” Jack objects.
Stan stands up….”Well son, you’re gonna hate Fridays....."


Monda

Hilarious!

by Monda on


Cost-of-Progress

  - به ترکه

Cost-of-Progress


 

- به ترکه میگن با شاش یک جمله بساز: میگه "من و مجید و داداشاش رفتیم سینما. میگن خوب ممنون، ولی  منظور ما از شاش همون جیش بود.  میگه خوب ابجیش هم بود.  - قزوینی زنگ میزنه به دوستش میگه: " رحیم یک  پارتی بکن بکن گرفتم، بیا اینجا.  رحیم میگه نه بابا کیا هستن، قزوینی میگه، خواستم خودمونی باشه، فقط خودم و خودت.....

____________

IRAN FIRST

____________


statira

Gynecologist!

by statira on

Emam Khomeini's wife had Gynecolgic problem(STD). She went to an OB GYN male doctor. Khomeini offered to draw a picture of her genitalia instead of the pelvic exam. Doctor after looking at the drawing said to Emam Khomeini, "Emam, khodemooneema, ajab ...oos keshi hastia!"


MM

بچه هه از مامانش میپرسه: مامان؛ امام خمینی توی دریا غرق شد و مرد

MM


بچه هه از مامانش میپرسه: مامان؛ امام خمینی توی دریا غرق شد و مرد؟ مامانش میگه: نه عزیزم! بچه میپرسه: پس چرا سالگردش که میشه همه ی مردم میرن شمال؟

دزده مي ره خونه رشتيه اسلحه اش رو درمياره و ميگه : يا زنتو ميدي يا ميكشمت. رشتيه هم زنشو ميده به دزده .... 
بعدا ز كار دزده ميزنه زير خنده وميگه هه هه هه اين اسلحه قلابي بود. رشتيه هم ميگه هه هه هه اونم خواهرم بود

لره ميگن : سبز ليمويي رو توصيف كن. 
ميگه : شما آبي آسماني رو در نظر بگير، بشاش توش

از تركه ميپرسند چرا شمشير حضرت علي دو شاخه بود؟ 
ميگه : واسه اينكه شبها بزنش تو شارژ

مارمولکه میره مشهد میشه مشمولک میره مکه میشه حاج مولک میره شاه عبدالعظیم میشه شامبولک میره قم میشه قمبولک میره قزوین میشه انگولک

رابطه مگس با انسان در جهان هستی دو نوع بیشتر نمیباشد: رابطه اول مگس روی شما مینشیند: در این رابطه معلوم میشه که شما چه انسان گوهی هستی! رابطه دوم مگس روی شما نمیشیند: به خودتان افتخار نکنید در این رابطه نیز معلوم میشود که شما هیچ گوهی نیستی

ترکه یکسال دعا می کرد و از خدا فرزند پسر میخواست .جبرئیل نازل شد گفت دهنمونو سرویس کردی باید اول عروسی کنی

يه جفت دو قلو بعد ۹ ماه بدنيا نميان ! ميرن سونوگرافی میبینن پسره بند نافشو انداخته دور گردن دختره ميگه : جون داداش اگه بذارم لخت بری بيرون

هفت به هشت میگه دو میلیون بهت میدم جات رو با من عوض کن.میگه:داداش شرمنده من به خاطر مال دنیا لنگامو هوا نمی کنم

يارو ماشين تخليه فاضلاب ميخره پشتش مينويسه چشم اميدما به كون شماست


hamsade ghadimi

...

by hamsade ghadimi on

یه قزوینی کونش رو میخارونده، فلانش راست میشه.  میگه "بی‌خیال بابا، خودیه."


Red Wine

...

by Red Wine on

آن سال که برف شدید در تهران آمده بود،۳ جوان تصمیم گرفتند که از راه برف روبی چند تومانی کاسب شوند.آنگاه به سطح شهر رفته و برای آنکه قوه از دست ندهند..قرار بر این شد که هر کلمه از این جمله برف پارو می‌کنیم را یکی‌ از آنان به کار گیرد.

کار فراوان بود و وقتیکه سر ظهر شد..به محله یی رسیدند و سپس جوان اول گفت:برف .. جوان دوم با صدایی رسا فریاد زد: پارو .. در آخر جوان سوم فریاد برآورد : می‌کنیم !

چند لحظه یی طول نکشید که پنجره یی به سمت کوی باز شد و یک پیرزنی از آن سر به بیرون آورده و گفت : ننه جان،آن نفر سوم لطفاً بیاد بالا !

---

یادش به خیر که این لطیفه را خود از مرحوم نوذری شنیدیم.خداوند ایشان را رحمت کند و به شما شادی بخشد.

 


Monda

Take a break: Here's fresh Statistics from DHS : ))

by Monda on

 
Year-end statistics on Airport screening from the Department of Homeland Security: 
Terrorist Plots Discovered 0 
Transvestites 133 
Hernias 1,485 
Hemorrhoids 3,172 
Enlarged Prostates 8,249 
Breast Implants 59,350 
Natural Blondes 3


MM

لره تو خواب می

MM


لره تو خواب می گوزه ، صبح به زنش می گه : خواب دیدم ماشین خریدم ! زنش می گه آره یه بوقم برای من زدی .

ترکه نفس زنان از حجله می یاد بیرون می گه پرده که نبود برزنت بود . بعد عروس می یاد بیرون می گه خاک بر سرش نذاشت شورتمو در بیارم !!!

اصفهانیه به زنش می گه دویست بدم فشار بدم ؟ زنش می گه تو 100 بده جرش بده !!!

به ترکه می گن با آب و برق و گاز و خاک یک جمله بساز ، می گه : خاک بر سر من که تا سینه های زنم رو گاز می گیرم مثل برق آبم می یاد !!!

رشتیه وانت می خره ، پشتش می نویسه : سلطان SEX همسرم !!!

 


Faramarz

بخشنامه های جدید!

Faramarz*بخش‌نامه به میوه‌فروشی‌ها*

·         نمایش عمومی هویج و بادمجان ممنوع است

·         آویختن موز در مقابل مغازه ممنوع است و روی لیموهای درشت و آبدارحتما باید با پارچه ضخیم و گشاد پوشانده شود

·         خیار تنها با ارائه‌ی سند ازدواج و پس از استعلام فروخته شود

·         خیره شدن به هلو ممنوع است

·         در
پایان برنامه 5 ساله دوم میوه فروشی ها باید زنانه و مردانه شوند. خیار،
بادمجان،موز و تمام درازی های دیگر فقط به آقایان فروخته خواهد شد .کیوی
نیز استثنا فقط به آقایان عرضه خواهد شد. لیمو، طالبی، هلو(لعنت اله) و
دیگر گردالی­ها فقط به بانوان فروخته می­شود

·         مبارزه با کاشت، برداشت و توزیع مخفیانه خیار چنبر(نعوذ باله) به عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است

*بخش‌نامه به دوچرخه‌سازی‌ها*

·         باد کردن لاستیک با تلمبه ممنوع است .

·         باد کردن توپ با دهان توسط زنان از اهم جرایم محسوب می شود

 

*بخش‌نامه به راه آهن*

·         ورود و خروج قطار به تونل ممنوع است

·         تبصره:
در صورت لزوم، قطار فقط تا انتهای واگن اول به تونل وارد شود .آنهم فقط
یکبار در صورت تکرار لکوموتیو ران به 60 ضربه شلاق محکوم می شود

*بخش‌نامه به فرودگاه‌ها*

·         در لحظه‌ی شروع پرواز نباید نوک هواپیما بلند شود

*بخش‌نامه به لوله کشی*

·         استفاده
از اتصالات نری و مادگی در کنار هم ممنوع است، حتی الامکان فقط از اتصالات
نری استفاده شود، در صورت لزوم به استفاده از اتصالات مادگی، پوشاندن
اتصال با دولایه قیر و گونی الزامی است.

·         استفاده از اتصال پستانک و اتصالات ممه ای در هیچ صورت مجاز نبوده و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.

·         در حمام و دستشویی ها، بجای شیر مخلوط، از دو شیر مجزا با فاصله حداقل 30 سانت از هم استفاده گردد.

·         در کلیه عملیات تاسیساتی از آچار شلاقی بجای آچار فرانسه استفاده شود.

 

*بخش‌نامه به دامداری ها*

·         نگهداری دام های نر و ماده در یک تویله ممنوع است.

·         دوشیدن گاو ها فقط باید توسط کارگران زن صورت پذیرد.

·         هیچ ماده گاوی حق شیر دادن به گوساله های بالای 17 ماه را ندارد.

·         خرید،
فروش، تولید و نگهداری قاطر تخلف محسوب و با متخلفین برخورد خواهد شد، در
صورت تولد قاطر، تحویل قاطر به همراه اسب و خر متخلف به مقامات ذیربط
الزامی است.

 


Mash Ghasem

Word definition

by Mash Ghasem on

This professor diligently explains the various definitions and proper uses of the word "FUCK"

//www.youtube.com/watch?v=QdzQpq1CkKU

 

 Mash Ghasem

یک تندروی مسلمان سگ بی گناه آمریکایی را کشت

Mash Ghasem


لطیفه ای که جهان اینترنت را برانگیخت!!

چندی
پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده شد ! که نکات ارزشمندی را در
خصوص سیاست های رسانه های امریکا در برداشت ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر
است
:

مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند که ناگهان میبیند سگی به دختر بچه ای حمله کرده
است مرد به طرف انها میدود و با سگ
درگیر میشود . سرانجام سگ را میکشد و زندگی دختربچه ای را نجات میدهد پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت انها می اید و میگوید   : تو یک قهرمانی

فردا در روزنامه ها می نویسند :

یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد

اما آن مرد می گوید: من نیوریورکی نیستم

پس روزنامه های صبح می نویسند:

امریکایی شجاع جان دختر
بچه ای را نجات داد .

ان مرد دوباره میگوید: من امریکایی نیستم

از او میپرسند :خب پس تو کجایی هستی ؟

<

من ایرانی هستم >

فردای ان روز روزنامه ها این طور می
نویسند
:

یک تندروی مسلمان سگ بی گناه آمریکایی را کشت


MM

يا ابوالفضل

MM


يا ابوالفضل چيست و در كدام شهر ها كاربرد عملي بیشتری دارد؟ . . . . . . . . . . . : واژه اي است که  اصفهاني ها هنگام ورود مهمان ها ... اردبيلي ها براي بلند کردن اجسام سنگين ... شیرازیها موقع سر کار رفتن ... قزوینی ها موقع عبور از جلوی مدرسه پسرانه ... كاشاني ها در هنگام چاله هاي هوايي در هواپيما ...  رشتیها هنگام باز کردن در کمد ...  و لرها از آن در پيچ ها به جاي ترمز استفاده مي کنند


Monda

یک روز از این زوج موفق سوال شد: دلیل موفقیت شما در چیست؟

Mondaیک روز از این زوج موفق سوال کردم: دلیل موفقیت شما در چیست؟

 چرا هیچ وقت با هم دعوا نمی‌کنید؟
 آقاهه پاسخ داد: من و خانمم از روز اول حد و حدود خودمان را مشخص کردیم و
 قرار شد
خانم بنده فقط در مورد مسائل جزئی حق اظهار نظر داشته باشه و من هم به عنوان
 یک آقا
در مورد مسائل کلی نظر بدهم!

گفتم: آفرین! زنده‌باد! تو آبروی همه‌ی مردها را خریده‌ای! من بهت افتخار
 می‌کنم.
حالا این مسائل جزئی که خانمت در مورد اونها حق اظهارنظر داره، چی هست؟
آقاهه گفت: از روز اول قرار شد خانم بنده فقط در مورد مسائل جزئی نظر بده و
 تصمیم
بگیره، مسائل بی‌اهمیتی مثل این که ما چند تا بچه داشته باشیم، کجا زندگی
 کنیم، کی
خانه بخریم، ماشین‌مان چه باشد، چی بخوریم، چی بپوشیم و با کی رفت ‌و‌ آمد
 کنیم و
...

گفتم: پس اون مسائل کلی که تو در موردش نظر می‌دی، چی‌ هست؟
آقاهه گفت: من در مورد مسائل بحران خاور ميانه، نوسانات دلار، قیمت نفت و
 اوضاع
جاری مملکت نظر می‌دهم ...