انتخابات


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
25-May-2009
 

عزیزم، نوش کن نون و پنیری

ببین از چی داری ایراد می گیری

بساط انتخاباتو می دیدی

از اون بهتر نبود هیچ رو سفیدی

نمی دونی که صندوقهای آرا

چه طو اعجاز می کردند واسۀ ما

آقا، خربزه ای اگر می کاشتی

به هنگام درو جو بر می داشتی

اگه گاو و الاغ نگه می داشتی

به جایش جوجه کرکس ور می داشتی

خیارکی توی باغچت اگر بود

به عمل می آورد ده کامیون زود

اگرحسن توی صندوق می ذاشتی

بجایش ایرجی هم چشم داشتی

اگه رأی داده بودی توی گیلان

نماینده ت می آمد از سراوان

مهم نبود که آقا رو می شناختی

از اون اول تو این قمارو باختی

از این رو اونها که با هوش هستن

به صندوقهای رأی دخیل می بستن

تا از اعجاز صندوق بهره ور شن

رفیق پول شن و صاحب هنر شن

ولی حاجاتشون روا نمی شد

بختای بسته شون هم وا نمی شد

همیشه حاجت دشمن روا بود

بخت ما مثل قلباشون سیا بود

 

هر جا خانی بُد و خانزاده گان بود

جای ایشان میان پارلمان بود

هر کی خائن و رند و جیزه خوار بود

یه جورایی سرش توی درباربود

آقا، سالهای سال می گذشت تو مجلس

که آقایان دکتر و مهندس

لبی از لب نمی دادند تکانی

تو گویشان نبود اصلا زبانی

اونکه گلوش پیش بیگانه گیر بود

یا که با پول بیگانه اجیر بود

یا هم بیعرضه و هم سر به زیر بود

جایش نزدیکای نخست وزیر بود

خلاصه، با کلامی و دو غازی

به زور کلک و دودوزه بازی

به ضرب سرباز و ساواکی بازی

با مشروطه همیشه کرد بازی

می گفت مردم ما را چه نیازی

به دمکراسی و قانون بازی

می گفت رشدی نکرده است ملت

سزاوارش بود فقر و مذلت

ولی تو بوق می گفت که زرنگید

و صاحب هنر رنگ رنگید

ولی با اینهمه، گیج و ملنگید

نه که هم کاسه ی خلق فرنگید

دم از دروازه ای بزرگ می زد

دمی از لحظه ای سترگ می زد

که پشت اون تمدنی قایم بود

نه جای ما، نه جای مش قاسم بود

اینا ارتجاع سرخ و سیا بود

مثل بیماری و مثل وبا بود

با د.د.ت. و سم امریکایی

باید از بینشون می برد یه جایی

 

می گفتش: بَه چقد هوشیار هستید

ببینید چقدر بیدار هستید

ببینید چه قدر شه دوست هستید

چنان خدایگانش می پرستید

ببینید مهر شاه پیش از وطن شد

هر کی چیز دیگه گفت سو ظن شد

نمی دانم چرا مردم دنیا

که پیشرفته ترم بودند از ما

مزایای علوم رو هم می رُفتند 

دل صد آسمان رو می شکُفتند

چرا مانند ما با هوش نبودند

ز مهر شاهکی مدهوش نبودند

 

ببینید چه قدر آزاد هستید

عرق خوش می خورید و شاد هستید

شما شادی کنید، ما پادشاهی

به شما چه که غرقیم در تباهی

ما که رستم صفت سوار رخشیم

به شما چه که استان هم می بخشیم

به شما چی که شهدخت این چنینه

کریمپور رو می سوزونه ز کینه

عاقل که با سیاست کار نداره

توی سوراخ مار دست نمی ذاره

کثیفه آقاجون جنس سیاست

سیاست که نمیشناسه کیاست

بذارید این خر لنگو برونیم

بذارید در سیاست ما بمونیم

آلوده هیچ نشید به ان نجاست

هی از ما نخواهید سهمی ز قدرت

 

خرداد 1388

اتاوا 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Anonymous Bugger

محضر طيبه محجوبه خانم

Anonymous Bugger


 

  خاله موشه افرين

ده نزار سر قنات باز کنم و از اسرار گويم  که سکوت العيام  پيش کنی

به حق که عاقبت نداره اين راه نفاق و دودوزه اخوندی که پيش گرفتی که من محمد رضايی و شاهی نيستم و فقط اخلاصم به حق و سرنوشت اين  موطن مظلوم زير عصا و عبايه اين  جماعت شٌر العرض ميباشد . يا رب المومنين مارا امان دار از اين اعوان و انصار اخوند که صد رنگند و کار چاق کنی ولايت کنند . مگر حافظه به رافظه سپرده ايم در باب ان بختيار فقيد که به دست منافقی که خود را مخالف رژيم جای ميزد مثله شد .

 به قران قسم که اون شعار الکی رو اون پايين برايه رد گم کنی نوشتی که خود را بيطرف نشان دهی تا فحاشی و افترا زنی بر مخالفان رژيم ولايت خود و اخوانت . اون اخوند چگونه شما گزمه ها را مسحور کرده که اينچنين با مردم جدل ميکنيد و ظلم و کذا . چه شد ای نوش افرين از ان مقاله هايت در بهر جنايات ملا  . ما ساده و سمج هستيم ولی الاغ نيستيم که سرمون کلاه بذاريد

 

 

 


Noosh Afarin

  شما،

Noosh Afarin


 

شما، منظورتون خانمCongresswoman Harman؟؟؟
 

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد. 
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»


Manoucher Avaznia

نوش آفرین؛

Manoucher Avaznia


اگر این بابا مرده و من مرده خوری می کنم؛ چرا یک واژه این حقیر یا یک مقاله ی فکسنی و یک کتاب اینقدر حساسیت بر می انگیزد؟  همین امروز ولیعهد جوانبخت فرمایش میکرد.  گفتم شاید شما بتوانید مرا روشن بکنید. یادت هست که اون عروسک خیمه شب بازی هفته ی پیش گفت با مردم ایران دوست است، ولی ایران را تکه تکه می خواهد؟    


Noosh Afarin

اقای عوض نیا؛

Noosh Afarin


 

ببینید مهر شاه پیش از وطن شد
هر کی چیز دیگه گفت سو ظن شد

براوه، وطن و وطن پرستی از جنس دیگریست ،
 تا  پرستش خدایگان کوچکی، که خود انها را بزرگتر ازانچه که خودشان فکر میکردنند، ساختیم.
ممنون از کار بسیار جالبتان

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد.
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»


Manoucher Avaznia

برای ناشناس؛

Manoucher Avaznia


سپاس از اینکه نشانی این کوچکترین را درست کردی و قبله گاه مرا نشان دادی و زحمت مرا کم.  برایم چیزی نمی ماند مگر اینکه بگویم:

 

تو که سهله، قشون آقای بوش

با آقایان ریگان وهیگ هم روش

با سی آی ای که مانند یکی موش

وایرتپ می کنه و می دهه گوش

بعدش هم مثل یک ابزار با هوش

به روی همه چی می ذاره سرپوش

خبرچینای دون و حلقه درگوش

که ازجیب مبارک می کنند نوش

شکنجه گرهای خوشگل و خوش پوش

چپ و راس می شکنن دست و سر و دوش

با تانک ابرام و صدها زرهپوش

مسلح تا به دندان و بُناگوش

با خون شخص تو که می زنه جوش

دیگه عسل نمی تونن کنن نوش

باید این قصه ها گردد فراموش

حتی نیگاه نباید بکنن سوش

که چون اسکندرید؛ ایران شده شوش

که می تونن کنن اذهانو مغشوش

شما نفت ببرید؛ ملت ما بوش

کاپیتولاسیون هم بمونه روش


Noosh Afarin

Anonymous Bugger

by Noosh Afarin on

 

انگار شیر کاکائو خیلی  برایتان خوشمزه تر از هرچیز دیگری بود، که هنوز به خاطر میاورید. منطق کسی مثل شما و خانمی که فرمودنند: همین سوادی که یاد گرفتی نمونه بارزی از رشد دوران پهلویها بود. برایم تعجب اور است. تا افرادی مثل شماها،که کم خواه وکم توقع هستند، و فقط احتیاج به براورده شدن کمترترین نیازهای اجتماعی و شخصی را دارنند ،  توقع بیشری از دولتمندان شما ها نمیتوان داشت. 

 

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد 
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»


Manoucher Avaznia

فرشاد جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از الطاف شما.

 

در این زمان و با بگیر بگیری

ای آقا ممنون از این دست گیری


Anonymous Bugger

حضرت عالی ادرس غلطی مکتوب ميفرماييد

Anonymous Bugger


جناب اقای عوض نيا

حضرت عالی ادرس غلطی مکتوب ميفرماييد

 

بنده خدمت جناب عالي که از اتفاقات الجاريه عقب هستيد عرض کنم که محمد رضا سي سال است که فوت کرده و مرقومه فکاهي ان جناب از مثال قصه هايه تکراري اعوان و انصار صدا و سيمايه رژيم فقاهي است .رژيم محمد رضا انتخاباتش بيشتر انتصابات بود بعلي ديکتاتوري بود بعلي ولي کمي درد وطن داشت و نجابتي داشت در حيث حکمراني بر ملت ايران و جدة ان جدشون اب و نون ايران رو خورده بودند., اگر هم صد نفر از قماش رفقايه کمونيست خاعن يا اسلاميستهايه تروريست را که شما در مدحشان اشعار مينويسيد کشت و شما رادر نوجوانی دو روز در سال به اجبار به رژه برد ,حداقل شير کاکاعو به دانش اموزان ميداد ولی رژيم جمهوری اسلامی حضرت عالی صد ها هزار هزار جوان اين مملکت را معدوم کرده و بقيه را اواره .دخترکان سيزده ساله اسير ميکند و تجاوز به دختران در زندان قبل از اعدام و ثروت الناس را بين خودان و غريبه به مثابحه اغنام جنگي تقسيم ميکند و حکمرانی ظالم و مستبد و قٌتال دارد .حضرت عالی غلو ميفرماييد و از کاه کوهی ميسازيد تا ادرس الکی مرقوم فرماييد. اگر محب اين نظاميد پس برايه براعت انان مرده زنده نکنيد بلکه از برکت خود ان مکتوب نماييد. چرا نمينويسي اشعار فکاهي از بهر مفتضهانه ولايت .وقاحت در طرفداری از اين رژيم حيوانی و قاتل کمتر از خيانت نيست و غسل توبه بر امثال شما واجب کفايی است

دامت برکاته جناب ملک الشعرا


farshadjon

Thank you, Manoucher agha!

by farshadjon on

Mersi, Manoucher Agha!


Manoucher Avaznia

ابی آقا سلام،

Manoucher Avaznia


آره، باور بکن ای ابی آقا

که ما مخلص استادیم به مولا

 

سپاس


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


درست گفتی عزیز:

"کثیفه آقاجون جنس سیاست "

سپاس

Ebi aka Haaji