Musical: Yek Chamedan Sex

حسن رضیانی (عین الله) در فیلم یک چمدان سکس

Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Red Wine

...

by Red Wine on

اصلِ ترانه را استاد احمدی (اجرای رادیویی،قبل از سالِ شورش ۵۷) (متنِ این ترانه و دیگر ترانه‌ها در کتابِ ایشان نوشته شده بود اما به حکمِ اسلامیونِ ضحاک منش قیچی گردید!) بهتر خوانده اند چرا که ایشان صاحب منصبی بس توانا درین سبک هستند اما جنابِ رضیانی نیز آن را شیوا می‌‌خوانند به خصوص با این لهجه شیوا و زیبا و به گوش روان و ایشان بسیار خوش زبان.

خداوند به تمامی هنرمندانِ اصیلِ ایران زمینی‌ عمری جاودان دهد و آرزوی ما است که راهِ اینان همچنان ادامه یابد و نفرین بر دشمنانِ فرهنگ و هنر پارسی.