اختلاف نظر چند مرجع تقلید با آیت الله خامنه ای بر سر عید فطر

بی بی سی: هرسال اول ماه شوال عید فطر می آید و ماه روزه داری به آخر می رسد، ولی همین شده محل اختلاف علمای اسلام. مثلا در ایران، آیت الله خامنه ای که خود را ولی امر مسلمین جهان می داند، دیروز را عید فطر اعلام کرد، همانطور که بسیاری دیگر از مسلمانان در نقاط مختلف جهان دیروز را جشن گرفتند اما، چند مرجع تقلید شیعه نظری متفاوت دارند، آنها می گویند امروز دوشنبه عید فطر است. چرا با اینکه می شود تغییرات نجومی را به صدم ثانیه محاسبه کرد، چرخش قمر زمین شده مایه دردسر؟ آیا این اختلافات فقهی است یا سیاست هم نقشی درآن دارد؟ مسعود آذر گزارش می دهد.
21-Aug-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
MRX

Interesting

by MRX on

I like blogs like this, becuase it just shows how backward we are even in 2012.  one can only imagine how bad it was at the turn of the cntury and the suffering great reza shah went through just  trying to modernize the country. It is also clear that with this extent of backwardness you could have not (may be you still can't) opted for a progressive, secular jeffersonian deomcracy that you guys  whine about every day at this site.

The second thing I find very interesting is the reporting by BBC. This is the best they can come up with! watching this one would think we are watching IRI T.V.  cse closed.


Mardom Mazloom

It's because

by Mardom Mazloom on