Poetry & Protest

Omid Moradipour combines Hila Sedighi's poem with graphics


از خاکم وهم خاک من از جان و تنم نیست
انگار که این قوم غضب هموطنم نیست

اینجا قلم و حرمت و قانون شکستند
با پرچم بی رنگ بر این خانه نشستند

پا از قدم مردم این شهر گرفتند
رأی و نفس و حق، همه با قهر گرفتند

شعری که سرودیم به صد حیله ستادند
با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند

با دست تبر سینه ی این باغ دریدند
مرغان امید از سر هرشاخه پریدند

بردند از این خاک مصیب زده نعمت
این خاک کهن بوم سراسر غم ومحنت

از هیبت تاریخیش آوار به جا ماند
یک باغ پر از آفت و بیمار به جا ماند

از طایفه ی رستم و سهراب و سیاوش
هیهات که صد مرد عزادار بجا ماند

از مملکت فلسفه و شعر و شریعت
جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند

دادیم شعار وطنی و نشنیدند
آواز هر آزاده که بر دار به جا ماند

دیروز تفنگی به هر آینه سپردند
ضد ها گل نشکفته سر حادثه بردند

خمپاره و خون و شب و درد مداوم
با لاله و یاس و سنم و سرو مقاوم

آن دسته که ماندند از آن غافله ها دور
فرداش از این معرکه بردند غنائم

امروز تفنگ پدری را در خانه
بر سینه ی فرزند گرفتند نشانه

از خون جگر سرخ شد اینجا رخ مادر
تب کرد زمین از سر غیرت که سراسر

فرسود هوای وطن از بوی خیانت
از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت

این قوم نکردند به ناموس برادر
امروز نگاهی که به چشمان امانت

غافل که تبر خانه ای جز بیشه ندارد
از جنس درخت است ولی ریشه ندارد

هر چند که باغ از غم پائیز تکیده
از خون جوانان وطن لاله دمیده

صد گل به چمن در قدم باد بهاران
می روید وصد بوسه دهد بر لب باران

قفنوس به پا خیزد و با جان هزاره
پر می کشد از این قفس خون و شراره

با برف زمین آب شود ظلم و قساوت
فرداش ببینند که سبز است دوباره

24-Sep-2011
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Siavash300

What a simple way of thinking.

by Siavash300 on

Supposed Hila was pro mojahedin or communist or whatever. It is very guilable to think she would have said so in such cruel and suppressive atmosphere in Iran. People here are afraid to use their real names and they use fake user names. At the same time they are expecting Hila comes forward and says she is monarchist or pro mojahedin. Of course, she wouldn't say that.

    I wish her well under bloody hands of these islamic criminal gang who occupied Iran for last 32 years. Wish she doesn't get break. Our heart is with her.  

Payandeh our Aryan Land Iran.  


Mash Ghasem

One of the best criticism of Hila Sedighi I've read yet. You be

by Mash Ghasem on

the judge.

I found this comment at the end of this article by Hila.

گزارش يک محاکمه؛ بجای دفاع

//iranian.com/main/news/2011/09/24-0

Needless to say, she remains one of the best of her generation.

هيلا خانم! شما که خدای متعال و خدای رمضان و تقدير او را گوارا می دانيد، پس
چرا از عملکرد نمايندگان او شاکی هستيد؟ کاش در کنار حقوق و وزن و قافيه!
چند تا کتاب تاريخ و ! جامعه شناسی و فلسفه و ... هم می خوانديد، تا متوجه
شويد اين قادر متعال شما و اعراب بدوي، در طی اين هزار و چهار صد سال، چه
بر سر اين ملت آورده اند؟ اينها را بی خيال!... حداقل برويد اش! 593;ار
عارف و ای رج و عشقی را بخوانيد تا ببينيد پيش کسوتان شما، نظرشان راجع به
اين قادر متعال و نمايندگانش بر روی زمين، چه بوده است؟عزيز من! شاعر بايد جهان بينی داشته باشد، وگرنه تا آخر ع! مرش سر
گردان است و تا نوک بينی اش را بيشتر نمی تواند ببيند... شما می گوئيد
دغدغه تان سياست نيست! بلکه فرهنگ حاکم است!!! می شود بفرمائيد که اين
فرهنگ حاکم را، کدام سياست، فرهنگ حا! کم کرده است? 7; يا شايد فکر می کنيد
که مردم با فرهنگ حاکم از مادر زائيده می شوند؟ شاعری که دغدغه اش سياست
نباشد، اصلا شاعر نيست، فقط شايد حداکثر، شکسته بند باشد!!! شما به محض
اينکه قلم به دس&#! 1578; می گيريد، چه بخواهيد و چه نخواهيد، دغدغه
تان سياست شده است. اگر اينگونه نبود که عزيز من، به دادگاه احضار نمی
شديد. ميدانيد فرق شما با شاعران دهه شصت چيست؟ آنها ميدانستند &#!
1576;رای چه به دا ;دگاه احضار می شوند و شما متاسفانه نمی دانيد!

Mammad

Hila is a practicing Muslim

by Mammad on

and a supporter of the Green Movement. Since Monarchists don't have their own heroes in Iran to point to, they use ours!

Mammad


Arj

Wondering...

by Arj on

Is she a monarchist or is the director of this clip one?! For it jumps from execution of Hoveyda and Shah's marshal law officers to the post-2009 elections. Whatever happened to the victims of executions of 67 who lie in umarked graves in  Khavaran, or those of the serial murders like Foruhars...?!


Bavafa

As a big fan of her poems…

by Bavafa on

which often times speaks of the pain and suffering of Iranians, she has become one of our heroes. 

As the [IRI] regime resorts to all-out oppression of its citizen by killing or imprisoning them, much like the Syrian regime has done, you know that their days are numbered.

With a hope of one day real soon, the Iranian people will greet Hila at the prison door with jubilation for her freedom, not only from Evin prison but also from IRI prison where so many millions of Iranians are being held hostage to IRI regime.

  Hila and all others who are fighting the IRI regime have my gratitude and admiration.

 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


deepMagenta

Exellent, yet I hope she

by deepMagenta on

Exellent, yet I hope she would have chaged the "Beit".

 

از مملکت فلسفه و شعر و شریعت
جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند

To

از مملکت فلسفه و شعر و  شفقت
جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند

 

 


amirparvizforsecularmonarchy

On why Iran, Israel, USA etc are such despotic/tyranical powers

by amirparvizforsecularmonarchy on

//iranian.com/main/blog/amirparvizforsecularm...

Answered by Philosophers & Intellectuals, the answers will be a surprise for many non-intellectuals.