Project: Collect Iranian children's stories

Fascinating cultural effort

با گسترش آموزش و پرورش جدید در ایران در قرن کنونی، توجه به کودکان و پاسخ به نیازهای فکری و آموزشی آنها بالا گرفته و در کار تهیۀ کتاب برای کودکان گام‌های بلندی برداشته شده‌است. اکنون نهادهای بسیاری در ایران به تولید و نشر ادبیات برای کودکان می‌پردازند. بسیاری از مترجمان، نویسندگان و سرایندگان با ترجمه، نوشتن داستان و یا گردآوری قصه و ساده‌نویسی متون پیشین و نیز سرودن شعر و ترانه به زندگی کودکان امروزی غنا بخشیده‌اند>>>JadidOnline


03-Mar-2010
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Jaleho

این گروه بی‌ نظیر هستند!

Jaleho


و این سری کتاب‌ها با زحمت بی‌ پایان این گروه بهترین خدمت را به ادبیات کودکان در ایران کرده است. دستشان درد نکند.

در ضمن، این آقای هادی محمدی، یک کتاب جذاب "فارسی آموز ادبی‌" برای کودکان نوشته است که قهرمان آن "نخودی" میباشد. از درس اول (الف) تا درس آخر کتاب که نخودی بالاخره با سواد میشود، پر از داستانهای  زیبا و دوست داشتنی است که هر کودکی را به کتاب خواندن به فارسی تشویق می‌کند. دوست عزیزی این کتاب را سال‌ها پیش برای دختر کوچک من آورد، و من فارسی را از روی این کتاب به او آموختم. این بهترین هدیه أی بود که من گرفته ام، و به تمام کسانی‌ که میل دارند به فرزندانشان فارسی یاد بدهند توصیه می‌کنم.