رویای خیس

در تاریکی و سکوت شب، به صدای نفس های تند و شهوت زده’ خودم گوش دادم


Share/Save/Bookmark

رویای خیس
by Parinaz Samii
25-Jan-2009
 

می گویند بعضی مردها در خواب دچار ارگاسم می شوند و آبشان می آید.  نمی دانند بعضی زن ها هم همینطور.
×××××
دیشب دوباره تکرار شد.  با تکان های نا خود آگاه لگن خاصره و تشنج کسم از خواب پریدم. مثل این بود که یک نفر روی نوک پستانهایم دو تا گل آتیش گذاشته بود و از حرارتشان تمام پایین تنه ام در آتیش بود.  خواب بودم.  خواب می دیدم توی بستر من پیش من دراز کشیده.  لب هایش روی نوک پستانهایم متوقف بود و فقط از این پستان به آن پستان می رفت و آنها را می بوسید، می لیسید، و می مکید.  فقط همین.  همین رویای ساده باعث شده بود تا به جانم آتش بیفتد و در خواب بیایم. 

چند دقیقه ای در تاریکی و سکوت شب، به صدای نفس های تند و شهوت زده’ خودم گوش دادم.  به سینه هایم دست کشیدم.  نوک سینه هایم سفت و تیز شده بود.  آرام دستم را به شکمم مالیدم و آنها را بردم لای پاهایم.  خیس بود و هنوز در تب و تاب آمدن.  وقتی دستم به برآمدگی کسم خورد، بدنم به لرزه افتاد.  چه خوابی بود؟  چه رویایی بود؟  او که بود؟  یادم آمد که او که بود.  دلم برایش تنگ شد.  دستم را همانجا نگاه داشتم و با ریتم لرزه هایی که باز نمی ایستاد، خود ارضایی کردم.  وقتی موجهای هیجان و رضایت در بدنم آرام شد، به خواب قشنگ و آرامی فرو رفتم و امروز صبح آرام و راضی از خواب بر خاستم.
 
بار اولی که رویای خیس داشتم، از ترس گیج شده بودم.  شنیده بودم مردها رویای خیس دارند، جوانها بیشتر و پیرتر ها کمتر، اما هرگز نشنیده بودم زنها هم همینطور.  البته اطلاعات من راجع به این موضوع یا هر موضوع مربوط به مسایل جنسی چیزی حول و حوش لطیفه و مزاح بود، چرا که من اصلا چیز زیادی راجع به این جور چیزها نشنیده بودم و نمی دانستم.  فردای روزی که اینطور گنگ و وحشت زده از رویای خیسم برخاسته بودم، تمام روز در حال بدی بودم.  مثل این بود که تمام روز تحریک بودم و نمی دانستم چه باید بکنم.  لای پاهایم و در مرکز وجودم یک زلزله، یک آتش سوزی مهیب، یک خواهش غیر ممکن، تمام روز میسوزاندم و تکانم میداد و قدرت تفکر و زندگی روزمره را از من سلب کرده بود.  سر کارم وقتی در راهرو راه می رفتم، در جلسه’ خسته کننده ای می نشستم، یا تلفنم را جواب می دادم، در تمام مدت فقط به زلزله’ ده ریشتری که داشت در شورتم اتفاق می افتاد فکر می کردم.  یاد آن لبها روی نوک پستانهایم دیوانه ام می کرد.  بیچاره شده بودم.  از خودم تعجب می کردم و خجالت می کشیدم.  من که هیچوقت اینطور حشری نبودم!
 
آن شب با وحشت به خواب فرو رفتم.  می ترسیدم رویای خیس باز هم به سراغم بیاید و تمام روز بعدم را اسیر خواهشی نا میسر کند.  اما آن شب و شبهای دیگر شبهای رویای خیس نبودند.  تا وقتی که آن رویا کاملا از مخیله و یادم پاک شد و دیگر به آن فکر نمی کردم.  آن وقت شبی دوباره رویای خیس من به بازدیدم آمد و با حرارت پستانهایم و تکانهای غیر ارادی بدنم از خواب بیدار شدم.
 
باری، چند دفعه ای که این اتفاق برایم در تنهایی افتاد، یاد گرفتم که چه کنم.  خود ارضایی، تابوی سالهای بلوغ، ننگ اعتراف نشده’ زن ایرانی مسلمان، هنر شخصی ناگفتنی، به دادم رسید.  یاد گرفتم که تا ملاقات مردی که دوستم بدارد و به من عشق بورزد و همپای من در عشقبازی تجربه کند، ممارست بورزد، خویشتن داری کند، و با از خود گذشتگی و سخاوت با من همخوابگی کند، اول می بایست یاد بگیرم که خود را بشناسم، بدنم را دوست داشته باشم، و توانایی ایجاد و سیراب لذت برای خودم را پایه ریزی و اجرا کنم.  کسی که بتواند خودش را تا ایجاد رضایت کامل همراهی کند و دوست داشته باشد، می تواند برای دیگری نیز همین کار را بکند.
 
این روزها هر وقت رویاهای دوست داشتنی خیس من که اینک پاره ای از وجودم شده اند به من سر می زنند، می دانم شب و روز خوبی در انتظار من است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Parinaz SamiiCommentsDate
تلفن زدم
21
Oct 26, 2009
معاشرت کردم
42
May 01, 2009
مذاکرات سکس
26
Mar 22, 2009
more from Parinaz Samii
 
default

خجالت

سس (not verified)


خجالت بکشید.
هوس بازی هم بری زن حدی دارد
شرم کن خانم نویسنده


Monda

An important piece

by Monda on

which all of us can deeply relate to but no one ever brings up in a public forum such as this one, unless they are as courageous and grounded as sarvnaz or nooneh or JJ and a few others. 

At my age, I think I know what my body wants, needs, why and when. Both sensually and mentally. With younger women, the "fear" of being labeled as sexually overindulgent, (translating into) man-like, overpowers their honest self expression, at least in words. As an Iranian woman I know  the grief and fear associated with those labels. Wet dreams are as common and real as any form of sexual experience. The more openly we talk about these most real and personal topics, the better we can understand our cultural biases and differences of perspectives in relationships. I hope to read you here often. Thank you.

 


default

So that was serious talk

by Anonymous4 (not verified) on

So that was serious talk about sex, huh?


Jahanshah Javid

Dream come true

by Jahanshah Javid on

A publisher's dream is to offer the public original, groundbreaking writings like yours. Thank you!

Note to commenters: Please resist making fun of this topic. We don't have many chances to talk seriously about sex.