لذت سکس بدون کاندوم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Dec-2012
 

از زمانیکه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ویار ایران یکصد و پنجاه میلیون نفری را کرده، روزی نیست که یک سیاست ابلهانۀ دیگر در راسته تحقق این بلاهت گرفته نشود. برای نمونه اینجا، اینجا و اینجا.

خبر جدید:

"انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی پرخطر، دوبرابر شده است.

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۳۹۰، ۲۴ هزار و ۲۹۰ نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران وجود داشته است. بر اساس فرمول‌های سازمان بهداشت جهانی این آمار نشان می‌دهد که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار فرد آلوده به ویروس HIV در ایران وجود دارد، یعنی کسانی که ناقل خطرناک ایدز هستند بدون آنکه خود اطلاع داشته باشند.

هفته گذشته دولت جمهوری اسلامی در مصوبه‌ای جدید، کاندوم را به عنوان یک کالای غیر ضروری و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد. به گفته‌ی کارشناسان این ممنوعیت باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران می‌شود."

به عبارت دیگر؛ برای ارضا ویار خدایگان، تحمیل، تسریع و نادیده گرفتن فاجعۀ انتقال ایدز قابل قبول است، بقول فصیح الزمان شیرازی:

سر خم می سلامت شکند اگر سبویی.

تبریک

پ.ن. اگر لابیگران نفت آلود و دیگر نازنینان هوادار "معامله بزرگ" که بتازگی دلنگران دوا درمان و سلامتی مردم ایران شده اند هم از خودشون یک واکنشی نشان بدهند بد نمیشه ها !


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

نه وطن پرستي از من به وطن نموده ياري

Demo


 

بشكست اگر دل من به فداي چشم مستت

سر خم مي سلامت شكند اگر سبوئي

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا

تو قدم به چشم من نه بنشين كنار جويي

نه به باغ ره دهندم كه گلي بكام بويم

نه دماغ اينكه از گل شنوم به كام بويي

ز چه شيخ پاكدامن سوي مسجدم بخواند

رخ شيخ و سجده گاهي سر ما و خاك كوئي

نه وطن پرستي از من به وطن نموده ياري

نه ز من كسي به غربت بنموده جستجويي

بنموده تيره روزم، ستم سياه چشمي

بنموده مو سپيدم، صنم سپيد روئي

نظري بسوي (رضواني) دردمند مسكين

كه بجز درت اميدش نبود به هيچ سوئي