عطار؛ دروغگویی بی باک


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Nov-2012
 

روز چهارشنبه عده ای از پناهندگان ایرانی در آلمان به سفارت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در برلین حمله کردند؛ ویدیو ضمیمه.

حاج آقا علی رضا شیخ عطار، سفیر نظام نکبت مسلمین در آلمان از جمله گفته:

"بر خلاف آن‌چه ادعا می‌شود، حمله‌کنندگان متقاضی پناهندگی نبودند چون اتفاقا اعتراض پناهجویان به عملکرد دولت آلمان است و این افراد معمولا نسبت به شرایط سخت اعطای پناهندگی در این کشور اعتراض دارند، ضمن این‌که پناهندگان هیچ وقت در مورد موشک‌های حماس و مقاومت فلسطین و یا حمایت ایران از حماس در جنگ غزه، شعار نمی‌دهند."

به عبارت دیگر؛ معترضان که اکثراً بتازگی از ایران فرار کرده اند، نه برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، وحشیگری با زندانیان سیاسی، مانند قتل ستار بهشتی، رکورد شکنی دراعدام‌های بی‌شمار.... دست به اینکار زده اند.

بلکه، آنطور که خبرگزاری رسمی نظام نکبت مسلمین گفته و حاجی سفیر هم تأیید کرده "شعارهای آنها مبنی بر اینكه غزه با موشك های ساخت ایران پیروز شد به خوبی نشان می داد كینه از پیروزی مقاومت فلسطین در غزه" بوده.

پیدا کنید دروغگوی بی باک را.

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری:

چو در طبع کسی پاکی نباشد

ز ابلیسی خود باکی نباشد

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

خوشا از عطر بهشتی عطار

Demo


 


«چو در طبع کسی پاکی نباشد، ز ابلیسی خود باکی نباشد»

و کاشکی عطار که خود یک ایرانی پاک مسلمان بود امروز در میانمان بود و میدید که جماعتی ایرانی، که از مفهوم زیبای پاکی فقط شست و شوی بندرت بدن خود را درک کرده اند، در زیر پرچم اسلام چه گند و نکبتی به دین پاک خدا زده اند. و کاشکی همچنین میدید که چگونه « فرد» ز ابلیسی خود و چون یک طوطی مرتبأ از حاکمین فاسد ایرانی آن مرز و بوم بعنوان نظام نکبت مسلمین یاد کرده و چون یک حاجی بازاری ایرانی سودجو چندین شعبه دکان عطاری از برای کاسه لیسی ابلیسان اسرائیلی و دیگر خارجیان افتتاح نموده است!